Konferencje / Okiem studenta

Dni Wydziału 2012 oraz Konferencja Menedżer XXI wieku

W dniach 22-23 maja 2012 roku odbyły się Dni Wydziału Inżynierii Produkcji. W ramach tego wydarzenia 22 maja miała miejsce II Konferencja Menedżer XXI wieku oraz XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów.

Podczas Konferencji Menedżer XXI wieku nt. “Ekonomiczne i prawne aspekty energetyki odnawialnej w Polsce” przedstawiono następujące referaty:

 • „Farmy wiatrowe w teorii i praktyce”  Jerzy Kalinowski (EDP Renováveis)
 • „Wpływ regulacji prawnych na strukturę rynku odnawialnych źródeł energii”  Marcin Trepka (Chadbourne & Parke LLP)
 • „Rynek biopaliw w Polsce. Biogaz jako alternatywa dla transportu” dr Ewa Krasuska / dr Magdalena Rogulska (Zakład Odnawialnych Zasobów Energii z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji)
 • Wystąpienie nt. Audytu Energetycznego dr inż. Grażyna Wójcik (SGGW)

Głównym organizatorem pierwszej części Dni WIP było Międzywydziałowe Koło Naukowe Menedżer.

23 maja odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji”. Celem Konferencji było zapoznanie się z osiągnięciami naukowymi i badawczymi studentów polskich i zagranicznych uczelni rolniczych oraz integracja tych środowisk.

Uczestnikami konferencji byli Studenci: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, National University of life and environmental science of Ukraine (Ukraina), Aleksandras Stulginskis University (Lithuania), Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Przedstawiono 18 referatów, wśród, których wyróżnione zostały:

 • Kamil Witaszek, Mateusz Stachowiak – „Możliwości zagospodarowania odpadów zielonych z terenów aglomeracji miejskich na cele energetyczne i nawozowe”
 • Artur Ciechacki – „ZMIANA WILGOTNOŚCI PĘDÓW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH W CZASIE PRZECHOWYWANIA W WARUNKACH NATURALNYCH”
 • Iurii Zvieriev – „ Effective biowaste utilization in greenhouse production”
 • Tautvydas Karitonas – “DETERMINATION THE MOMENTUM OF INERTIA OF THRESHING CYLINDER”

Głównymi Organizatorami Konferencji było Koło Naukowe WIP, Samorząd Studentów WIP oraz Dziekan Wydziału.

Wieczorem, po zakończeniu Konferencji wszyscy uczestnicy udali się na ognisko zorganizowane z okazji Dni Wydziału Inżynierii Produkcji.  Oprócz uczestników w spotkaniu licznie uczestniczyli studenci i pracownicy Wydziału. Cała społeczność w rytmach muzyki, przy ognisku i grillu hucznie bawiła się do późnych godzin nocnych.

Konferencje, które odbyły się w ramach Dni WIP objęte były patronatem honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.

Jednocześnie pragniemy podziękować naszym partnerom bez wsparcia których Dni Wydziału nie mogły by się odbyć:

Redakcji miesięcznika Agromechanika

Firmie New Holland Agriculture

Redakcji:

 • Rolnictwo.com.pl
 • Inżynierka.pl
 • Ekobudowanie.pl
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -