Wizyty naukowe

Wizyta dr. Ismet Yıldırım z Uniwersytetu w Çanakkale (Troja)

W dniu 18 maja 2012 na zaproszenie doktora Piotra Borowskiego gościł na naszym Wydziale dr hab. Ismet Yıldırım z Uniwersytetu w Çanakkale (Troja).

Podczas wizyty dr Yıldırım uczestniczył w Dniach SGGW oraz spotkał się z Dziekanem Wydziału prof. dr. hab. Andrzejem Chochowskim oraz prodziekanem ds. Dydaktyki dr. hab. Tomaszem Nurkiem – dziekanem Elektem. Doktor Piotr Borowski przedstawił strukturę Wydziału, oprowadził gościa po laboratoriach oraz zaprezentował zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem i możliwościami nawiązania ściślejszej współpracy dotyczącej wymiany gospodarczej jak również wymiany pomiędzy kadrą akademicką i studencką.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -