Konferencje / Okiem studenta

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Nitra 2012

W dniach 24 – 25 kwietnia w Nitrze odbyła się Międzynarodowa Konferencja Studentów poświęconej najnowszym postępom w rolnictwie oraz inżynierii mechanicznej i odnawialnym źródłom energii.

Jedynym reprezentantem z Wydziału Inżynierii Produkcji była Agata Kruk – studentka ostatniego roku na kierunku Technologie Energii Odnawialnej.  Konferencja była organizowana przez Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze przez Wydział Inżynierii. Oprócz uczestników ze Słowacji udział wzięły delegacje z takich krajów jak Czechy, Serbia, Litwa, Rosja. Na konferencje składały się trzy sekcje, w których przedstawiane były referaty z takiej tematyki jak: odnawialne źródła energii, usprawnianie procesów produkcji, nowoczesne pojazdy silnikowe, jakość produkcji i bezpieczeństwo produkcji.

W sekcji Zastosowanie Systemów Kontrolnych Pomiarów w Technice Rolniczej było zaprezentowanych 15 referatów, spośród których jury wybrało 4 najlepsze. Agata Kruk z prezentacją na temat „Analiza poglądów i ocen społeczności lokalnej dotyczącej projektu farmy wiatrowej na terenie gminy Wyszogród” zdobyła wyróżnienie.

Wizyta w Nitrze okazała się bardzo dobrą okazją do poznania zarówno historii jak i kultury Słowacji. Oprócz udziału w konferencji uczestnicy mieli również czas na zwiedzanie miasta i poznanie wielu ciekawych miejsc w okolicy.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -