Konferencje / Okiem studenta

Ogólnoukraińskia Studencka Naukowo-Techniczna Konferencja „Pierwsze kroki w nauce – 2012”

W dniach 23-24 kwietnia 2012 roku studenci naszego wydziału wzięli udział w Ogólnoukraińskiej studenckiej naukowo-technicznej konferencji „Pierwsze kroki w nauce – 2012” organizowanej przez Uniwersytet Rolniczo-Techniczny w Kamieńcu Podolskim razem ze Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Agrarnym.

W konferencji wzięli udział  studenci Ukraińskich uczelni z Charkowa, Lwowa, Kamieńca Podolskiego oraz studenci Polskich uczelni z  Krakowa, Poznania i Warszawy.

Weronika Bazylak, studentka Technologii Energii Odnawialnych wygłosiła referat na temat „Bariery rozwojowe biogazowni rolniczych”.

Bartosz Romanowicz, student Techniki Rolniczej i Leśnej przedstawił wyniki badań dotyczących zapotrzebowania na moc przy rozdrabnianiu roślin energetycznych z przeznaczeniem na biogaz.

Obie prace zostały wyróżnione podczas konferencji.

Po zakończeniu konferencji studenci mieli możliwość zwiedzenia Kamieńca Podolskiego, Lwowa oraz współpracującego z naszym Wydziałem Lwowskiego Uniwersytetu Agrarnego. Mogli zapoznać się z tutejszą kulturą, zobaczyć jak żyją Polacy na kresach wschodnich oraz zawiązać nowe i ciekawe znajomości.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -