Wizyty naukowe

Wykłady prof. F. Krawca na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach

W dniach 12-13 kwietnia 2012r. prof. Franciszek Krawiec przebywał z wizytą i wygłosił dwa wykłady dla studentów oraz pracowników Wydziału Energetyki i Mechaniki Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach k/Lwowa (Ukraina):

  1. Nowe modele biznesowe dla sektora elektroenergetycznego (4 godziny)
  2. Przyczyny globalnego kryzysu energetycznego (2 godziny).

Umowa zawarta między naszymi wydziałami wprowadziła wymienne wykłady profesorów obu Uczelni dla studentów kierunków energetycznych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -