Seminaria

Projekt iluminacji wybranych obiektów SGGW w ramach wykładu „Rzeźbienie światłem”

10 stycznia 2012r. w czasie uroczystego wykładu zorganizowanego przez władze dziekańskie w ramach noworocznego spotkania z pracownikami Wydziału, prof. dr hab.  Wojciech Żagan (Wydział Elektryczny PW) przedstawił projekt iluminacji obiektów SGGW.

Projekt został wykonany w ramach zadania: „Iluminacja wybranych obiektów SGGW” zrealizowanego przez zespół kierowany przez prof. Andrzeja Chochowskiego.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -