Materiały promocyjne / Współpraca z przemysłem

Otwarcie Laboratorium Sterowania Systemów Produkcji

10 stycznia2012 roku w sali Historii Wydziału im. T. Nowackiego odbyło się tradycyjne spotkanie pracowników Wydziału z władzami Dziekańskimi oraz Rektorskimi poprzedzone otwarciem nowoczesnego Laboratorium Sterowania Systemów Produkcji.

Po wykładzie w Zakładzie Gospodarki Energetycznej zajmującym się także zagadnieniami automatyki rozproszonej, w tym hybrydowymi systemami zasilania, uruchomiono nowoczesne laboratorium. Powstało ono z pomocą firmy SIEMENS i stanowi dobre uzupełnienie wyposażenie infrastruktury naukwo-dydaktycznej Wydziału. Realizowane są w nim badania efektywności działania różnych algorytmów regulacji zaimplementowanych w sterownikach PLC – Simatic S-7.

W czasie spotkania z pracownikami, Władze Wydziału wyróżniły honorowym medalem „Za Zasługi dla WIP-u”:

  • Józefa Kurka – Burmistrza miasta Mszczonowa
  • Marka Balcera – Prezesa Geotermii Mazowieckiej
  • Stefana Leidla – Dyrektora ds. Automatyki SIEMENS Polska
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -