Jubileusze i nagrody

Profesor Andrzej Chochowski Honorowym Profesorem Uczelni w Kijowie

21 grudnia 2011r. w Kijowie odbyła się uroczystość wręczenia prof. Andrzejowi Chochowskiemu dyplomu Honorowego Profesora National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine przyznanego uchwałą Senatu z 23 listopada 2011r.

Z inicjatywą wystąpiły Władze Wydziału Energetyki i Automatyki tamtejszej Uczelni, jako wynik współpracy w zakresie naukowym i dydaktycznym między obu naszymi wydziałami.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -