Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta Inauguracja Roku akademickiego 2011/2012

3 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Uroczysta  Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2011/12.

W czasie Inauguracji nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie oraz z rąk Prorektora SGGW prof. dr hab. Krystyny Gutkowskiej i Dziekana Wydziału prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego odebrali indeksy.

Inauguracja była również okazją do wręczenia nagród pracownikom Wydziału oraz do uhonorowania medalem „Zasłużony dla WIP” przedstawicieli firm współpracujących z Wydziałem Inżynierii Produkcji.

Wykład inauguracyjny pt. “Alkohol etylowy – wróg czy przyjaciel” wygłosił dr hab. Piotr Koczoń z Wydziału Nauk o Żywności

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -