Okiem studenta

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Gidle – czerwiec 2011

W dniu 1 czerwca 2011r., studenci kierunków Technika Rolnicza i Leśna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbyli jednodniowe zajęcia terenowe na terenie Nadleśnictwa Gidle

Studenci na miejscu zapoznali się z podstawowymi procesami technologicznymi w pracach leśnych. Mieli okazję zobaczyć podczas pracy nowoczesne wysokowydajne maszyny do pozyskiwania drewna takie jak harwester czy forwarder.  Nawiązując do informatyzacji Lasów Państwowych, miejscowy leśniczy zapoznał studentów ze swoim codziennym narzędziem pracy jakim jest Rejestrator leśniczego i program Leśnik.

W czasie wyjazdu studenci odwiedzili również jedną z najnowocześniejszych szkółek kontenerowych w Polsce, gdzie poznali technologię oraz zobaczyli nowoczesną linię do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.

Całodzienne spotkanie w lesie zakończyło się w Nadleśnictwie Gidle tradycyjną kiełbaską z grilla.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -