Konferencje / Okiem studenta

Dzień Wydziału 2011 oraz XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji”

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji” odbyła się 25 maja 2011 na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głównymi Organizatorami Konferencji było Koło Naukowe Studentów WIP, Samorząd Studentów WIP oraz Dziekanem Wydziału.

Konferencja objęta była patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej oraz  JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.

Celem Konferencji było zapoznanie się z osiągnięciami naukowymi i badawczymi studentów polskich i zagranicznych uczelni rolniczych oraz integracja tych środowisk.

Uczestnikami konferencji byli Studenci: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, TechnicalUniversity of Kosice (Słowacja), Slovak University of Agriculture (Nitra, Słowacja), EGE University (Turcja), National University of life and environmental science of Ukraine (Ukraina), Kiev National Economic University named by V.Het’man (Ukraina)

Przedstawiono 24 referaty, wśród, których wyróżnione zostały:

SEKCJA A: Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji.

  1. Chrychenko Dmytro – „The development of adaptive system with fuzzy controller for biogas production”
  2. Brzezina Natalia -„Styrian Pumpkin seed oil P.G.I”- Austria’s greek gold
  3. Urkan Erkan -„Drift potentials of domestic manufactured hollow cone nozzles In the wind tunel”
  4. Stachowiak Mateusz -„Możliwości zagospodarowania odchodów drobiowych jako wsadu do biogazowi rolnej”

SEKCJA B: Inżynieria Rolnicza i Leśna

  1. Martyniuk Lilia -„Experimental research of three-phase permanent magnet lineał generator”
  2. Kasina Marek -„Comparation of influence of different coatings on lifespan of mill
  3. Evrenosoglu Mehmed -„Mathematical modelling In silage mechanization”
  4. Szendzielorz Aneta -„Zastosowanie markerów molekularnych do otrzymywania zdrowych materiałów ziemniaka odpornych na Globodera Rostochiensis

Wieczorem, po zakończeni Konferencji wszyscy uczestnicy udali się na ognisko zorganizowane z okazji Dnia Wydziału Inżynierii Produkcji.  Oprócz uczestników Konferencji w spotkaniu licznie uczestniczyli studenci i pracownicy Wydziału. Cała społeczność w rytmach muzyki, przy ognisku i grillu hucznie bawiła się do późnych godzin nocnych.

Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów (2.4 MiB, 1340 downloads)

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -