Okiem studenta

XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Od wielu lat Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie jest jednym z organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Nagrodą w etapie centralnym są m.in. indeksy wyższych Uczelni.

W dniu 15 kwietnia 2011 odbyły się eliminacje okręgowe XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada skierowana jest do młodzieży szkół rolniczych. Odbywa się ona w 9 blokach tematycznych:

  • produkcja roślinna,
  • produkcja zwierzęca,
  • ogrodnictwo,
  • mechanizacja rolnictwa,
  • ochrona i inżynieria środowiska,
  • żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,
  • agrobiznes,
  • leśnictwo
  • architektura krajobrazu.

W bieżącym roku po raz pierwszy zostały zorganizowane eliminacje w bloku architektura krajobrazu.

W tegorocznych eliminacjach okręgowych wzięło udział około 174 uczniów, przede wszystkim z województwa mazowieckiego i łódzkiego. Z okręgu warszawskiego do etapu centralnego zakwalifikowało się 29 uczniów.

W bloku mechanizacji rolnictwa, który był zorganizowany i nadzorowany przez pracowników naszego Wydziału wzięło udział 20 uczniów reprezentujących 18 szkół. Selekcja do następnego etapu dokonywana była na podstawie testu (składającego się z 60 pytań) oraz na podstawie wykonanych 3 zadań praktycznych. Laureatami eliminacji okręgowych w bloku mechanizacja zostali:

1. Mateusz Krawczyk (ZSP RCKUiP Łowicz) – 96 pkt.

2. Jakub Gajewski (ZS CKR Zduńska Dąbrowa) – 94 pkt.

3. Mateusz Wójcik (ZS CKR Dobryszyce) – 89 pkt.

Wymienieni uczniowie w dniach 3-4 czerwca w Pyrzowicach (okręg szczeciński) będą konkurować z finalistami z innych okręgów. Nagrodą dla laureatów etapu centralnego są m.in. indeksy wyższych uczelni.

Eliminacje okręgu warszawskiego przebiegały pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Sponsorem była Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych z Torunia.

Relacja tv z Konkursu

Koordynator bloku mechanizacja rolnictwa
na etapie okręgowym OWiUR
dr inż. Bogdan Dróżdż

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -