Jubileusze i nagrody

Profesor Czesław Waszkiewicz – ZŁOTY INŻYNIER 2010

W XVII edycji plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego”, najstarszego – liczącego 145 lat, ukazującego się od 1866 roku polskiego czasopisma, kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW w Warszawie, prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, otrzymał zaszczytny tytuł ZŁOTEGO INŻYNIERA 2010. Uroczystość wręczenia laureatom statuetek i dyplomów odbyła się 2 marca 2011 roku w Warszawskim Domu Technika NOT.

Nagrody wręczali: prezes NOT, redaktor naczelna „Przeglądu Technicznego” Ewa Mańkiewicz-Cudny, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Maciej Banach i podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marian Zalewski.

W uroczystości ze strony Uczelni wzięli udział: prorektor prof. dr hab. Krystyna Gutkowska i prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -