Ogłoszenia dla studentów / Staż zagraniczny / Umowy o współpracy

Staż zagraniczny w ramach realizacji pracy dyplomowej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zawarła umowę z firmą DeLaval, dzięki której studenci naszej uczelni będą mogli wyjeżdżać na dwutygodniowe staże do Szwecji. Warunkiem jest napisanie dobrej pracy dyplomowej, która zdobędzie pierwszą nagrodę w konkursie.

Umowa zakłada, że DeLaval, począwszy od roku akademickiego 2010/2011 ustanowi doroczną Nagrodę DeLaval dla studenta naszej uczelni, którego wykonywana praca dyplomowa dotyczyć będzie obszaru produkcji mleka. Nagrodę otrzyma student nominowany przez Kapitułę Nagrody. Zgodnie z regulaminem kandydatami do nagrody mogą być m.in. studenci Wydziału Inżynierii Produkcji.

Do 31 maja każdego roku członkowie Kapituły reprezentujący SGGW przedstawią DeLaval od 2 do 4 studentów, kandydatów do Nagrody wraz ze stosownym uzasadnieniem. Kandydaci zostaną ocenieni w trakcie spotkania z członkami Kapituły reprezentującymi DeLaval.

Nagrodą będzie wyjazd do siedziby firmy w Tumbie (Szwecja) na okres 2 – tygodni w celu realizacji tematu pracy dyplomowej. DeLaval pokryje w tym okresie koszty pobytu studenta w Szwecji, a SGGW pokryje koszty przejazdu z Polski do Szwecji i z powrotem oraz koszt ubezpieczenia nagrodzonego studenta za okres pobytu za granicą.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -