Publikacje

Urządzenia techniczne w produkcji leśnej

Wraz z nowym rokiem nakładem wydawnictwa SGGW ukazał się pierwszy tom podręcznika „Urządzenia techniczne w produkcji leśnej” pt. „Urządzenia do hodowli i ochrony lasu”. Autorami podręcznika są Jerzy Więsik i Monika Aniszewska.

Podręcznik akademicki „Urządzenia techniczne w produkcji leśnej”, składający się z dwóch części: Część I – do hodowli i ochrony lasu, Część II – do pozyskiwania i transportu drewna, jest przeznaczony dla studentów na kierunku studiów: technika rolnicza i leśna. Sposób przedstawienia omawianych w nim problemów sprawia, że mogą z niego korzystać także studenci kierunków studiów: leśnictwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zakres rozważań podręcznika obejmuje urządzenia techniczne stosowane lub możliwe do zastosowania w warunkach lasów polskich. Z tego względu może on być też pomocny dla kadry technicznej nadleśnictw i zakładów usług leśnych zajmującej się realizacją zadań produkcyjnych.

Treścią podręcznika są wymagania technologiczne, budowa i zasady działania urządzeń technicznych stosowanych w pracach leśnych. W przypadku maszyn, których źródłem napędu są ciągniki uniwersalne (rolnicze) podano zasady ich agregatowania.

Przedstawione w podręczniku omówienia poszczególnych problemów są oparte na wynikach wieloletnich badań i prac konstrukcyjnych prowadzonych w Zakładzie Mechanizacji Leśnictwa SGGW oraz innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Dorobek ten, oddzielnie dla każdej części, przedstawiono w wykazie literatury.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -