Wizyty naukowe

Wizyta zagranicznych pracowników naukowych w ramach współpracy międzynarodowej

W dniu 6 grudnia przebywali na Wydziale Inżynierii Produkcji dr Michael Knaus z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Trewirze (Niemcy) oraz Berk Kucukkara z Uniwersytetu Akdeniz w Antalii (Turcja).

Wizyta została zorganizowana przez dr. inż. Piotra Borowskiego. Goście wygłosili wykład dla studentów na temat zarządzania przepływem materiałów i zaprezentowali możliwość wymiany studentów w ramach programu Erasmus. Po wykładzie odbyło się w Rektoracie SGGW spotkanie z Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Krystyną Gutkowską, podczas którego przybliżono perspektywę nawiązania ściślejszej współpracy z uczelnią niemiecką.

Dr Piotr Borowski został przez Panią Prorektor poproszony o pełnienie funkcji koordynatora odpowiedzialnego za rozwijanie współpracy pomiędzy wspomnianymi uczelniami a SGGW. Berk Kucukkara miał również okazję spotkać się ze słuchaczami studiów podyplomowych „Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki” realizowanych na Wydziale w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -