Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2010/11

4 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Uroczysta  Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2010/11.

W czasie Inauguracji nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie i z rąk Prorektora SGGW oraz Dziekana Wydziału odebrali indeksy.

Wykład inauguracyjny pt. „Energetyka słoneczna – szansa, czy wyzwanie” wygłosiła prof. Dorota Chwieduk z Politechniki Warszawskiej.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -