Jubileusze i nagrody / Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania eksploatacyjne maszyn leśnych”. Jubileusz 70-lecia dr hab. inż. Janusza Sztybera

W dniu 28września 2010r. na Wydziale odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Badania eksploatacyjne maszyn leśnych” zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin dr hab. inż. Janusza Fryderyka Sztybera, prof. nadzw. SGGW.

W Konferencji wzięli udział m.in. prorektor SGGW prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, prorektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, kierownik Katedry Mechanizacji Prac Leśnych UR w Krakowie prof. dr hab. Józef Walczyk, kierownik Katedry Techniki Leśnej w Poznaniu prof. dr ha. Henryk Różański, prof. dr hab. inż. Piotr Paschalis.

Jubilat otrzymał liczne dowody uznania za osiągnięcia w długoletniej działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej przekazane w listach gratulacyjnych. Przebieg pracy zawodowej i osiągnięcia Jubilata przedstawił kierownik Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część referatowa, w której zaproszeni gości wygłosili następujące referaty:

  • prof. dr hab. inż. Piotr Paschalis-Jakubowicz – Certyfikacja jako narzędzie w określaniu oddziaływań maszyn na środowisko leśne
  • prof. dr hab. inż. Henryk Różański – Problemy pozyskiwania energii z biomasy leśne na tle pięciu historycznych fal innowacyjności
  • prof. dr hab. inż. Józef Walczyk – Badania naukowe Katedry Mechanizacji Prac Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik – Refleksce wynikające z badań skrawania drewna pilarkami łańcuchowymi przeprowadzanych w Zakładzie Mechanizacji Leśnictwa SGGW
  • dr inż. Szymon Głowacki, dr inż. Arkadiusz Gendek – Suszenie biomasy drzewnej jako etap w jej przygotowaniu do energetycznego wykorzystania
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -