Wizyty naukowe

Wizyta naukowa na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach (Lwów)

W dniach 13.09-17.09.2010 Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski, Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. inż. Tomasz Nurek oraz dr inż. Piotr Borowski przebywali z wizytą na Rolniczym Uniwersytecie w Dublanach.

Dziekani prowadzili rozmowy dotyczące wymiany studentów i kadry naukowej pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach (Lwów) a naszym Wydziałem. Dziekani spotkali się z Rektorem, Prorektorem i Dziekanem Wydziału Mechanicznego i Energetyki w Dublanach w celu realizacji umowy o współpracy. W tym samym czasie dr inż. Piotr Borowski, nawiązując do przedwojennej tradycji Szkoły w Dublanach, w której do roku 1945 kadrę wykładowców stanowili polscy naukowcy, wygłosił cykl 10 godzinnych wykładów z zakresu zarządzania w energetyce, uwzględniających tematykę wykorzystania pierwotnych źródeł energii, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze energetycznym. Słuchaczami wykładów byli studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz kadra dydaktyczna uczelni.

Historia szkoły w Dublanach rozpoczyna się 9 stycznia 1856 roku, kiedy powstała tam prywatna (średnia 3-letnia) Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, a w roku 1858 została otwarta Wyższa Szkoła Rolnicza w Dublanach. Głównym założycielem Szkoły był prezes Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego książę Leon Sapieha.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -