Konferencje / Okiem studenta

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów – Koszyce 2010

W dniach 17.06 – 19.06.2010 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowea Studentów „Young Technologists Day 2010” organizowana na Słowackim Technicznym Uniwersytecie w Koszycach przez Wydział Technologii Produkcji z siedzibą w Preszowie.

W konferencji wzięło udział przeszło 30 studentów z Polski, Niemiec, Turcji, Austrii, Litwy, Czech, Francji oraz Słowacji. Konferencja była doskonałą okazją do zaprezentowania pomysłów oraz wyników przeprowadzonych badań, a także wymiany wiedzy technicznej i doświadczenia pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi w dziedzinie technologii produkcji. Wydział Inżynierii Produkcji reprezentowali dr inż. Jacek Słoma, inż. Łukasz Bąkowski, inż. Paweł Pietrkiewicz oraz inż. Maciej Słodkowicz.

Uczestnicy konferencji przedstawiali referaty dotyczące swoich prac badawczych oraz zainteresowań. Reprezentanci Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW przedstawili dwa referaty:

  • inż. Łukasz Bąkowski „ Estimate of profitability of biofuel production for own needs of selected farm”
  • inż. Paweł Pietrkiewicz, inż. Maciej Słodkowicz „ The impact of the chainsaw’s scale on the vibration level”

Wygłoszone referaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy co znalazło odzwierciedlenie w wyróżnieniach autorów.

Organizatorzy zapewnili naszym reprezentantom wiele atrakcji: m.in. zwiedzanie miasta Preszowa, uroczysta kolacja połączona z pokazem Słowackiego tańca tradycyjnego, zaprezentowanie zaplecza badawczego Wydziału Technologii Produkcji oraz wykonywanych projektów badawczych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -