Seminaria

III Sympozjum Doktorantów „Problemy Inżynierii Rolniczej i Agrofizyki”

W dniu 8 czerwca 2010r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie odbyło się III Sympozjum Dokrorantów WIP-SGGW i IA-PAN pod nazwą „Problemy Inżynierii Rolniczej i Agrofizyki”.

W dniu 8 czerwca 2010 r. odbyło się na Wydziale Inżynierii Produkcji III Sympozjum Doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie i Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie „Problemy Inżynierii Rolniczej i Agrofizyki”.
Takie sympozja odbywają się od dwóch lat: pierwsze odbyło się w Warszawie w dniu 6 maja 2008 r., drugie zaś w Lublinie 9 czerwca 2009 r. Obecne, trzecie  sympozjum zostało zorganizowane przez Stacjonarne Studia Doktoranckie WIP.

W skład  Komitetu Organizacyjnego weszli:
dr hab. inż. Agnieszka Kaleta, prof. nadzw. SGGW – przewodnicząca,
mgr inż. Krystyna Bondaruk – sekretarz,
mgr inż. Aneta Chojnacka
mgr inż. Sebastian Bawej

Obrady otworzyli: Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jan Niemiec i Dziekan WIP prof. dr hab. Andrzej Chochowski. W sympozjum wzięło udział 12 doktorantów z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie i 9 doktorantów z Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Każdy z uczestników w dziesięciominutowym wystąpieniu przedstawił swój poster, podkreślając najważniejsze rezultaty badań i ich aspekt praktyczny. Wystąpienia były ułożone w czterech blokach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył zagadnień związanych z glebą i jej właściwościami, miedzy innymi wilgotnością. W drugiej części wysłuchaliśmy wystąpień na temat obciążenia ścian silosu, metod sztucznej inteligencji jak również logistyki w gospodarstwie rolnym. Po przerwie obiadowej, w trzeciej części prezentowane były zagadnienia związane z tkankami roślinnymi. Ostatnia, czwarta cześć dotyczyła biomasy jako źródło energii odnawialnej.

Obradom przysłuchiwało się duże grono pracowników WIP. Jednostronicowe skróty wygłoszonych referatów zostały wydrukowane na prawach rękopisu w materiałach seminaryjnych. Spotkanie to stanowiło cenne źródło informacji, stwarzając studentom możliwość nawiązania kontaktów w środowisku naukowym. Liczymy na dalszą równie udaną współpracę z pracownikami, a także studentami Instytutu Agrofizyki w Lublinie.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -