Jubileusze i nagrody / Konferencje

Konferencja “Ekologiczne aspekty eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych” z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dr hab. Zbigniewa Majewskiego

W dniu 28.05.2010 roku z okazji Jubileuszu 70 rocznicy urodzin prof. dr hab. inż. Zbigniewa Majewskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem “Ekologiczne aspekty eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych”. 

W Konferencji wzieli udział przedstawiciele ośrodków naukowych z całego kraju jak i z zagranicy. Przyjechali goście m.in. z Turcji, Rosji, Francji, Czech, Słowacji. Z ramienia władz SGGW w Warszawie w konferencji wziął udział prorektor SGGW prof. dr hab.  Jan Niemiec. Przybyłych gości przywitał Dziekan Wydziału prof. dr hab. Andrzej Chochowski.  Przebieg pracy zawodowej i osiągnięcia Jubilata przedstawił Kierownik Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Marek Klimkiewicz.

Profesor Zbigniew Majewski otrzymał liczne dowody uznania za osiągnięcia w długoletniej działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej przekazane w listach gratulacyjnych .

W trakcie Konferencji wygłoszono 28 referatów podzielonych na dwie grupy tematyczne:

  • Wybrane problemy systemów i zabiegów uprawy gleby
  • Energetyczne i ekologiczne aspekty produkcji rolniczej

Wymiernym efektem Konferencji było wydanie materiałów z opisem działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej Profesora Majewskiego oraz  trzech publikacji:

  • Współczesne zagadnienia rozwoju sektora energetycznego i rolniczego
  • Energetic and ecological aspects of agricultural production
  • Selected problems of soil tillage systems and operations

Po Konferencji odbyła się uroczysta kolacja, na której padało wiele ciepłych słów i gratulacji pod adresem Jubilata.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -