Okiem studenta

Dzień Wydziału Inżynierii Produkcji 2010

Elementem tradycji Dnia Wydziału Inżynierii Produkcji jest zorganizowanie przez Samorząd Studentów Ogniska Wydziałowego, połączonego z wieloma konkursami, wspólną zabawą w rytm muzyki oraz innymi studenckimi atrakcjami.

Do późnych godzin nocnych wspólnie bawią się studenci, zaproszeni goście oraz pracownicy Wydziału. Uroczystego rozpalenia ogniska dokonała Pani Prorektor prof. dr hab. Krystyna Gutkowska.

Atrakcją wieczoru był występ zespołu studentów pod przewodnictwem dr hab. Adama Kupczyka śpiewający piosenki w rytm blusa, a także występ dziewcząt z zespołu „Rewia tańca SGGW”, który zwrócił na siebie szczególną uwagę męskiej części studentów.

W czasie zabawy firma DeWalt będąca partnerem strategicznym organizowała konkursy z nagrodami.

W ramach obchodów Dnia Wydziału Inżynierii Produkcji organizowana jest coroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów. 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -