Annals WULS / Publikacje

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został kolejny numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering).

Spis treści

 • BULIŃSKI J., SERGIEL L. Effect of wheel passage number and tyre inflation pressure on soil compaction in the wheel track
 • GAWORSKI M., BALCERZAK P., BEDYK D. Comparison between traditional and reduced grain production technologies with consideration to the technical equipment evaluation
 • RESHETIUK V., KIKTEV M., BONDARENKO M. Hardware and software of automated system for research in greenhouse production (video monitoring of plant growth inside greenhouse)
 • INOZEMCEV G.B. Impact of electromagnetic energy on the increasing yield capacity and growth stimulation of plants
 • NUREK T. Analysis of harvester’s operation time utilization – mathematical model
 • NUREK T. Structure of the harvester’s operation time utilization under conditions of Polish forests
 • SKARŻYŃSKI J., LIPIŃSKI R. Effect of kerf height on noise emission level in the internal combustion chain saw Stihl MS 211 and the electric chain saw Stihl E 180C during cross cutting of wood
 • GAWORSKI M., KOWALSKA M. Effect of maintenance system on the selected aspects of dairy cattle health
 • EKIELSKI A. An algorithm for determination of threshold value in extruded products by the method of maximum increments: modification of Otsu method
 • DRAGANOV B., KOZYRSKYI V. Towards the analysis of process fluctuation in wind turbine
 • BEREZYUK A.O., KONDRATENKO I.P., RASHHEPKIN A.P. Thermal field’s calculation of cylindrical inductor loaded by a bundle of ferromagnetic rods

Pełna treść publikacji na stronie Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering)

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -