KPI

Zakład Gospodarki Energetycznej

 

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski

ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
budynek 19
tel./fax: (22) 59 346 00 (01)

prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski – kierownik Zakładu
tel. (22) 59 346 00
e-mail: andrzej_chochowski@sggw.pl
budynek 19, pokój 2

Zainteresowania naukowe: Gospodarka elektroenergetyczna na obszarach wiejskich, odnawialne źródła energii, hybrydowe systemy zasilana energią, sterowanie systemami automatyki rozproszonej

dr hab. inż. Paweł Obstawski
tel. (22) 59 346 06
e-mail: pawel_obstawski@sggw.pl
budynek 19, pokój 1

Zainteresowania naukowe: Odnawialne źródła energii, energetyka słoneczna, modelowanie dynamiki układów automatyki

dr hab. inż. Robert Sałat
tel. (22) 59 346 08
e-mail: robert_salat@sggw.pl
budynek 19, pokój 6

Zainteresowania naukowe: Sztuczne sieci neuronowe, diagnostyka układów elektrycznych, sterowniki PLC, technika mikroprocesorowa

dr inż. Michał Awtoniuk
tel. (22) 59 346 08
e-mail: michal_awtoniuk@sggw.pl
budynek 19, pokój 6

Zainteresowania naukowe: programowanie sterowników PLC, algorytmy regulacji PID, ewolucyjne metody optymalizacji

dr inż. Joanna Aleksiejuk-Gawron
tel. (22) 59 346 05
e-mail: joanna_aleksiejuk@sggw.pl
budynek 19, pokój 9

Zainteresowania naukowe: odnawialne źródła energii, energetyka słoneczna, projektowanie słonecznych instalacji grzewczych, modelowanie dynamiki pracy kolektora słonecznego, gospodarka niskoemisyjna, zarządzanie energetyką lokalną

dr inż. Tomasz Bakoń
tel. (22) 59 346 26
e-mail: tomasz_bakon@sggw.pl
budynek 19, pokój 10

Zainteresowania naukowe: Metrologia, pomiary wielkości nieelektrycznych i elektrycznych, energoelektronika, jakość energii elektrycznej, przyłączanie źródeł odnawialnych do systemu elektroenergetycznego, sterowanie układów przekształtnikowych, sieci elektroenergetyczne

dr inż. Dariusz Czekalski
tel. (22) 59 346 06
e-mail: dariusz_czekalski@sggw.pl
budynek 19, pokój 1

Zainteresowania naukowe: Gospodarka energetyczna na terenach wiejskich. Odnawialne źródła energii, pompy ciepła, instalacje słoneczne

dr inż. Krzysztof Korpysz
tel. (22) 59 346 07 (02)
e-mail 1: krzysztof_korpysz@sggw.pl
e-mail 2: krzysztof.korpysz@gmail.com
budynek 19, pokój 1

Zainteresowania naukowe: Gospodarka elektroenergetyczna sektora żywnościowego, odnawialne źródła energii, realizacja projektów pomocowych, automatyzacja

mgr inż. Anna Kozikowska
Referent techniczny
tel. (22) 59 345 44
e-mail: anna_kozikowska@sggw.pl
budynek 19, pokój 11

Administracyjne wsparcie projektów międzynarodowych


Pracownicy emerytowani

dr inż. Witold Włodarczyk
tel. (22) 59 346 29

Zainteresowania naukowe: ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania rynku energii; regulacja działalności sieciowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych; systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz z Kogeneracji; zarządzanie finansami przedsiębiorstw energetycznych

mgr inż. Jacek Gajkowski
tel. (22) 59 346 05
e-mail: jacek_gajkowski@sggw.pl
budynek 19, pokój 9

Zainteresowania naukowe: Odnawialne źródła energii, modelowanie pracy pompy ciepła

mgr inż. Marcin Tulej
tel. (22) 59 346 05
e-mail: marcin_tulej@sggw.pl
budynek 19, pokój 9

Zainteresowania naukowe: Odnawialne źródła energii, energetyka słoneczna, tworzenie układów automatyki, programowanie sterowników PLC

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -