KPI

Zakład Podstaw Nauk Technicznych

 

Kierownik Zakładu:
dr hab. inż. Jędrzej Trajer, prof. SGGW

ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
budynek 19
tel.: (22) 59 346 18, fax. (22) 59 346 27
e-mail: kpi@sggw.pl

dr hab. inż. Jędrzej Trajer, prof. SGGW – kierownik Zakładu
tel. (22) 59 346 17
e-mail: jedrzej_trajer@sggw.pl
budynek 19, pokój 23

Zainteresowania naukowe: mechanika, metody sztucznej inteligencji, komputerowe wspomaganie decyzji, zastosowania informatyki w inżynierii rolniczej

prof. dr hab. Małgorzata Jaros
tel. (22) 59 346 13
e-mail: malgorzata_jaros@sggw.pl
budynek 19, pokój 17

Zainteresowania naukowe: matematyczne modelowanie i optymalizacja złożonych systemów; metodologia i metody nauk empirycznych; suszarnictwo a w szczególności suszenie konwekcyjne warzyw, owoców i ziół

prof dr hab. inż. Agnieszka Kaleta
tel. (22) 59 346 22
e-mail:  agnieszka_kaleta@sggw.pl
budynek 19, pokój 25

Zainteresowania naukowe: przenoszenie ciepła i masy w układach rozproszonych a zwłaszcza w warstwach porowatych, modelowanie procesu konwekcyjnego suszenia produktów rolniczych, zagadnienia związane ze zużyciem energii na suszenie produktów rolniczych, zagadnienia związane z jakością suszonych produktów rolniczych, właściwości fizyczne i cieplne produktów roślinnych, badanie i modelowanie procesu rehydratacji warzyw i owoców

dr hab. inż. Krzysztof Górnicki
tel. (22) 59 346 24
e-mail: krzysztof_gornicki@sggw.pl
budynek 19, pokój 21

Zainteresowania naukowe: modelowanie procesu konwekcyjnego suszenia produktów rolniczych, zużycie energii na suszenie produktów rolniczych, jakość suszonych produktów rolniczych, zastosowania informatyki w inżynierii rolniczej, badanie i modelowanie procesu rehydratacji warzyw i owoców

dr hab. Ewa Piotrowska
tel. (22) 59 346 12
e-mail: ewa_piotrowska@sggw.pl
budynek 19, pokój 18

Zainteresowania naukowe: mechanika oddziaływania narzędzia na glebę, hybrydowe systemy zasilania energią

dr inż. Andrzej Bryś
tel. (22) 59 346 15
e-mail: andrzej_brys@sggw.pl
budynek 19, pokój 19

Zainteresowania naukowe: suszarnictwo, zagadnienia związane ze zużyciem energii na suszenie biomasy, modelowanie procesu suszenia drewna, przygotowanie biomasy do wykorzystania na cele energetyczne

dr inż. Aneta Choińska
tel. (22) 59 346 28
e-mail: aneta_choinska@sggw.pl
budynek 19, pokój 15

Zainteresowania naukowe: badanie i modelowanie procesu rehydratacji owoców i warzyw, badanie i modelowanie procesu suszenia owoców i warzyw

dr inż. Ewa Golisz
tel. (22) 59 346 14
e-mail: ewa_golisz@sggw.pl
budynek 19, pokój 16

Zainteresowania naukowe: suszarnictwo płodów rolnych, modelowanie i optymalizacja procesów losowych, zastosowanie informatyki w inżynierii rolniczej

dr inż. Szymon Głowacki
tel. (22) 59 346 16
e-mail: szymon_glowacki@sggw.pl
budynek 19, pokój 20

Zainteresowania naukowe: zastosowania informatyki w inżynierii rolniczej, modelowanie procesu konwekcyjnego suszenia produktów rolniczych, suszenie i jakość wysuszonego materiału, przygotowanie biomasy do wykorzystania na cele energetyczne

dr inż. Monika Janaszek
tel. (22) 59 346 23
e-mail: monika_janaszek@sggw.pl
budynek 19, pokój 22

Zainteresowania naukowe: Zastosowanie technik wizyjnych w inżynierii rolniczej, przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych, analiza danych obrazowych. Zastosowanie metod obliczeniowych i numerycznych w inżynierii rolniczej

dr inż. Ewa Kukiełko
tel. (22) 59 346 14
e-mail: ewa_kukielko@sggw.pl
budynek 19, pokój 16

Zainteresowania naukowe: suszenie płodów rolnych, zastosowanie metod obliczeń numerycznych i informatycznych w inżynierii rolniczej, badania operacyjne w zarządzaniu produkcją

foto Arkadiusz Ratajski

dr inż. Arkadiusz Ratajski
tel. (22) 59 346 23
e-mail: arkadiusz_ratajski@sggw.pl
www: http://arkadiusz_ratajski.users.sggw.pl
budynek 19, pokój 22

Zainteresowania naukowe: zastosowanie ultradźwięków w badaniach materiałów biologicznych, nieniszczące metody oceny jakości produktów rolniczych

dr inż. Mariusz Sojak
tel. (22) 59 346 16
e-mail: mariusz_sojak@sggw.pl
budynek 19, pokój 20

Zainteresowania naukowe: zastosowanie informatyki oraz sztucznej inteligencji w inżynierii rolniczej, tworzenie komputerowych systemów doradczych (również systemów multimedialnych), wykorzystanie relacyjnych baz danych, suszarnictwo płodów rolnych, jakość suszonych produktów, matematyczne modelowanie procesu suszenia produktów rolniczych

dr inż. Marek Wawer
tel. (22) 59 346 15
e-mail: marek_wawer@sggw.pl
budynek 19, pokój 19

Zainteresowania naukowe: zastosowanie systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD CAE w inżynierii rolniczej, właściwości fizyczne organicznych i organiczno mineralnych podłoży ogrodniczych, technologie wytwarzania podłoży i uprawy roślin w pojemnikach

dr inż. Radosław Winiczenko
tel. (22) 59 346 24
e-mail: radoslaw_winiczenko@sggw.pl
budynek 19, pokój 21

Zainteresowania naukowe: struktura i badanie właściwości materiałów; techniki wytwarzania; algorytmy genetyczne, optymalizacja i ich zastosowanie w inżynierii produkcji

foto Katarzyna Woźniak

mgr inż. Katarzyna Woźniak
tel. (22) 59 346 28
e-mail: katarzyna_wozniak@sggw.pl
budynek 19, pokój 15

Zainteresowania naukowe:

foto Maciej Zawidzki

dr inż. Maciej Zawidzki
tel. (22) 59 346 28
e-mail: maciej_zawidzki@sggw.pl
budynek 19, pokój 15

Zainteresowania naukowe:

mgr inż. Krystyna Bondaruk
Sekretariat
tel. (22) 59 346 18
e-mail1: zmtc@sggw.pl
e-mail2: krystyna_bondaruk@sggw.pl
budynek 19, pokój 24


Pracownicy emerytowani Zakładu

dr inż. Wojciech Szymczyk
tel. (22) 59 346 10
e-mail: wojciech_szymczyk@sggw.pl
budynek 19, pokój 10

Zainteresowania naukowe: technologie wytwarzania współczesne i tradycyjne, tarcie i zużycie materiałów

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -