KOIP

Zakład Infrastruktury Technicznej

 

Kierownik Zakładu:
dr hab inż. Bogdan Dróżdż

ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
budynek 17
tel. (22) 59 345 64
e-mail: zit@sggw.pl

dr hab. inż. Bogdan Dróżdż – kierownik Zakładu
tel. (22) 59 345 64
e-mail: bogdan_drozdz@sggw.pl
budynek 17, pokój 4

Zainteresowania naukowe: Energochłonność procesów w przetwórstwie rolno – spożywczym, badania nad wpływem różnych czynników na zużycie energii i wody, ekoefektywność w przetwórstwie rolno – spożywczym

dr hab. inż. Marek Gaworski, prof SGGW
tel. (22) 59 345 83
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl
budynek 17, pokój 6

Zainteresowania naukowe:inżynieria produkcji zwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji doju i innych procesów w technologii produkcji mleka, doskonalenie dobrostanu zwierząt inwentarskich, użytkowanie sprzętu rolniczego w produkcji roślinnej i zwierzęcej

prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski
tel. 22 59 345 85
e-mail: jerzy_michalski@sggw.pl
budynek 17, pokój 9

Zainteresowania naukowe: inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, projektowanie procesów obróbki cieplno-chemicznej, w szczególności regulowanego azotowania gazowego. Matematyczne modelowanie właściwości atmosfer azotujących z przeznaczeniem do symulacji kinetyki wzrostu warstwy azotowanej. Badania właściwości wytwarzanych warstw dyfuzyjnych. Konstrukcja laboratoryjnych urządzeń do realizacji procesów obróbki cieplno-chemicznej

prof. dr hab. inż. Leszek Mieszkalski
tel. (22) 59 345 58
e-mail: leszek_mieszkalski@sggw.pl
budynek 17, pokój 5

Zainteresowania naukowe: budowa i eksploatacja maszyn roboczych, agrofizyka, modelowanie matematyczne kształtów obiektów biologicznych, badania procesów obłuskiwania i rozdrabniania nasion, komputerowe wspomaganie projektowania maszyn dla rolnictwa i przemysłu spożywczego

dr hab. inż. Marek Klimkiewicz, prof. SGGW
tel. 22 59 345 76
e-mail: marek_klimkiewicz@sggw.pl
budynek 17, pokój 11

Zainteresowania naukowe: Problemy eksploatacji technicznej w tym szczególnie: trwałość i niezawodność maszyn, procesy technologiczne napraw maszyn, diagnostyka i naprawy aparatury paliwowej silników wysokoprężnych. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w usprawnianiu procesów obsługi technicznej maszyn i urządzeń

dr hab. inż. Adam Ekielski
tel. (22) 59 345 63
e-mail: adam_ekielski@sggw.pl
budynek 17, pokój 2a

Zainteresowania naukowe: Stabilność  systemów produkcyjnych. Predykcja zmian parametrów procesu wykorzystujące wielowariancyjną analizę obrazu. Modelowanie stanów przejściowych w liniach technologicznych. Algorytmika zmian fazowych. Badania nad wykorzystaniem układów nieliniowych (fraktalnych i rozmytych) do oceny jakości pracy mechanizmów i linii technologicznych w przemyśle spożywczym

dr inż. Remigiusz Mruk
tel. 22 59 345 78
e-mail: remigiusz_mruk@sggw.pl
budynek 17, pokój 13

Zainteresowania naukowe: Diagnostyka techniczna maszyn z wykorzystaniem komputerowych metod pozyskiwania i przetwarzania danych; Modelowanie, symulacja oraz optymalizacja procesów roboczych w obiektach technicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; Zastosowanie metod numerycznych w modelowaniu, symulacji oraz optymalizacji procesów produkcyjnych w gospodarstwach rolniczych; Badania procesów roboczych w silnikach spalinowych; Badania procesów spalania produktów pochodzenia biologicznego; Wykorzystanie systemów informatycznych umożliwiających pozyskiwanie, przetwarzanie, prezentację oraz sterowanie systemów badawczych; Wykorzystanie narzędzi informatycznych w systemach wspomagających pracę zespołową

dr inż. Jacek Słoma
tel. 22 59 345 85 (72)
e-mail: jacek_sloma@sggw.pl
budynek 17, pokój 9

Zainteresowania naukowe: inżynieria materiałowa (metale i ich stopy, materiały inteligentne, biomateriały, materiały pochodzenia biologicznego), inżynieria powierzchni (inżynieria powierzchni metali i stopów, ochrona przed korozją, poprawa odporności na zużycie przez tarcie), inżynieria produkcji (przemysłowe procesy technologiczne)

dr inż. Tomasz Żelaziński
tel. (22) 59 345 65
e-mail: tomasz_zelazinski@sggw.pl
budynek 17, pokój 2b

Zainteresowania naukowe: Obróbka surowców roślinnych z wykorzystaniem ekstruderów, badania wpływu procesu ekstruzji na cechy fizyczne uzyskiwanych produktów, zagadnienia związane z eksploatacją maszyn i ciągników rolniczych


 

Pracownicy techniczni

Jarosław Olejnikowski


 Pracownicy emerytowani Zakładu

dr inż. Henryk Roszkowski
tel. 22 59 345 77
e-mail: henryk_roszkowski@sggw.pl
budynek 17, pokój 12

Zainteresowania naukowe: mechanika, konstrukcja maszyn rolniczych i pojazdów, problemy inżynierii rolniczej, właściwości fizyczne materiałów biologicznych, zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, zarządzanie projektem

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -