KOIP

Zakład Organizacji, Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. Adam Kupczyk

ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
budynek 17
tek./fax: (22) 59 345 60 (61)
e-mail: koip@sggw.pl

prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk – kierownik zakładu
tel. (22) 59 345 62
e-mail: adam_kupczyk@sggw.pl
budynek 17, pokój 8

Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne, „teoria stacji przesiadkowych”, zarządzanie w agrobiznesie, agroturystyka i przyroda Polska, dynamika systemów, reengineering procesów, innowacje, oze (biopaliwa transportowe i biogaz), biopaliwa transportowe wyższych generacji, dojarka cybernetyczna, badania poligraficzne(wariograficzne) zwierząt, urządzenia udojowe sterowane impulsem płynącym z organizmu żywego

prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski
tel. 22 59 345 79
e-mail: janusz_wojdalski@sggw.pl
budynek 17, pokój 14

Zainteresowania naukowe: inżynieria i aparatura przemysłu rolno-spożywczego, gospodarka energią i wodą, oddziaływanie zakładów przemysłu rolno-spożywczego na środowisko, badanie właściwości fizycznych materiałów ulegających biodegradacji, wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego na cele energetyczne

 

dr inż. Piotr Borowski
tel. (22) 59 345 57
e-mail: piotr_borowski@sggw.pl
budynek 17, pokój 18

Zainteresowania naukowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie strategiczne, sektory silnie regulowane, kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, rynki finansowe

no images were found

dr inż. Jakub Gawron
tel. 22 59 345 78
e-mail: jakub_gawron@sggw.pl
budynek 17, pokój 13

Zainteresowania naukowe: 

dr inż. Anna Maria Klepacka
tel. (22) 59 345 71
e-mail1: anna_klepacka@sggw.pl
budynek 17, pokój 19

Zainteresowania naukowe: zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, rozwój obszarów wiejskich, geografia ekonomiczna, zarządzanie w agrobiznesie

dr inż. Aleksandra Lubańska
tel. (22) 59 345 56
e-mail1: aleksandra_lubanska@sggw.pl
e-mail2: aleksandra.13@wp.pl
budynek 17, pokój 15

Zainteresowania naukowe: handel detaliczny artykułami żywnościowymi, sklepy wielkopowierzchniowe, kanały dystrybucji, rynek owoców i warzyw, zintegrowane łańcuchy podaży, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

dr inż. Jacek Skudlarski
tel. (22) 59 345 81
e-mail: jacek_skudlarski@sggw.pl
budynek 17, pokój 1b

Zainteresowania naukowe: podejmowanie decyzji w zakresie doboru techniki rolniczej dla gospodarstw rolnych, ekonomiczne aspekty produkcji i wykorzystania biomasy

dr inż. Karol Tucki
tel. 22 59 345 78
e-mail: karol_tucki@sggw.pl
budynek 17, pokój 13

Zainteresowania naukowe: zagadnienia badawcze energetyki konwencjonalnej, eko-energetyki i kogeneracji, metody obliczeniowe mechaniki płynów, numeryczne modelowanie przepływu i wymiany ciepła w maszynach wirnikowych, modelowanie elementów i układów technicznych metodami elementów skończonych, aplikacje metod sztucznej inteligencji jako wsparcie projektowania elementów urządzeń i maszyn

Genowefa Grochała
Sekretariat
tel. (22) 59 345 60 (61)
e-mail1: koip@sggw.pl
e-mail2: genowefa_grochala@sggw.pl
budynek 17, pokój 8a

Sekretariat Studiów Podyplomowych
Zarządzanie w energetyce
e-mail: wip_energia@sggw.pl
budynek 18, pok. 8


Pracownicy emerytowani Zakładu

prof. dr hab. Franciszek Krawiec
tel. (22) 59 345 55
e-mail: franciszek_krawiec@sggw.pl
budynek 17, pokój 19

Zainteresowania naukowe: teoria i funkcja produkcji, zastosowanie ekonomicznych modeli prognostycznych i matematycznych modeli optymalizacyjnych, teorie i systemy rozwoju i wzrostu firmy, koncepcje i systemy zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, koncepcje i procesy budowy strategii konkurencji, koncepcje i procesy strategicznego planowania rozwoju przedsiębiorstwa, systemy zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie, zarządzanie strategiczne projektem innowacyjnym, zarządzania marketingiem energii elektrycznej

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -