Studia I stopnia

Studia I stopnia

Na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW studia I stopnia prowadzone są na trzech kierunkach Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Systemów Biotechnicznych oraz Technologie Energii Odnawialnej.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent otrzymuje tytuł inżyniera.

Studia I stopnia trwają odpowiednio:
– stacjonarne 3,5 roku
– niestacjonarne 4 lata

Na kierunku Technika Rolnicza i Leśna studia prowadzone są w ramach trzech specjalności:
– Inżynieria i Technologie Informacyjne w Rolnictwie
– Inżynieria i Technologie Informacyjne w Leśnictwie
– Technologie Energetyki Odnawialnej
Od roku akademickiego 2015/16 na Wydziale nie prowadzimy naboru na ten kierunek, został on zastąpiony kierunkiem Inżynieria Systemów Biotechnicznych

Na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia prowadzone są w dwóch specjalnościach:
– Inżynieria Produkcji
– Zarządzanie i Organizacja Produkcji

Na kierunku Technologie Energii Odnawialnej studia prowadzone są w ramach jednej specjalności.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -