Projekty badawcze / Projekty badawcze KMRiL

Analiza czynników wpływających na wydajność, koszty jednostkowe oraz bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna z obszarów poklęskowych

17 września 2009 r. rozpoczęła się realizacja projektu badawczego własnego pt. „Analiza czynników wpływających na wydajność, koszty jednostkowe oraz bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna z obszarów poklęskowych”, nr N309 093737, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt badawczy kierowany jest przez dr. inż. Jacka Brzózko. Czas realizacji: 36 miesięcy. Koszt projektu: 260 000 zł.

Celem projektu jest odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie czynniki wpływają na efektywność użytkowania harwestera lub innej maszyny pracującej przy pozyskiwaniu drewna na powierzchniach poklęskowych?

2. Które dane charakterystyczne powierzchni poklęskowej (wielkość zniszczeń, kształt powierzchni, rodzaj uszkodzenia drzew – złamania, wykroty, kierunek ich ułożenia, itp.) są niezbędne do zaplanowania właściwej (bezpiecznej i wydajnej) techniki i organizacji pracy oraz w jaki sposób najłatwiej wspomniane dane uzyskać?

3. Jakie czynniki mają największy wpływ na wydajność maszynowego pozyskiwania drewna z obszaru poklęskowego?

Badania pozwolą na zaproponowanie technologii pracy na danym obszarze poklęskowym, wskazanie maszyn najlepszych oraz nieprzystosowanych do pozyskiwania w danych warunkach, a także określenie zakresu koniecznej do wykonania pracy ręcznej. Praktycznym efektem zrealizowanego projektu będzie przedstawienie kompleksowej metody wspomagającej zagospodarowanie obszaru poklęskowego.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -