Projekty badawcze / Projekty badawcze KMRiL

Opracowanie wielowariantowych technologii zbioru wierzby krzewiastej

4 października 2007 r. rozpoczęła się realizacja trzyletniego projektu badawczego pt. „Opracowanie wielowariantowych technologii zbioru wierzby krzewiastej”, wykonywanego w ramach projektu badawczego zamawianego PBZ-MNiSW-1/3/2006 pt. „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych (BiOB) – konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt badawczy „Opracowanie wielowariantowych technologii zbioru wierzby krzewiastej” kierowany przez dr. hab. inż. Aleksandra Lisowskiego, prof. nadzw. SGGW, jest realizowany we współpracy z SIPMA SA w Lublinie. Koszt projektu: 450 950 zł.

Projekt zamawiany koordynowany przez dr. inż. Tomasza Golca z Instytutu Energetyki w Warszawie jest realizowany przez konsorcjum ośmiu krajowych ośrodków badawczych:

  • Instytut Energetyki, Jednostka Badawczo-Rozwojowa
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Łódzka
  • Polska Izba Biomasy

Do współpracy włączone zostały również: Politechnika Śląska (Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych), Politechnika Wrocławska (Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów), Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC), Akademia Rolnicza w Szczecinie (Wydział Rolniczy), Ekotech Sp. z o.o., Ogród Botaniczny (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin), Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Agroinżynierii i Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji).

Zasadniczym celem projektu zamawianego jest podjęcie skoordynowanych badań, które doprowadzą w Polsce do faktycznego rozwoju upraw roślin energetycznych w rzeczywistych warunkach przyrodniczych i dla konkretnych technologii ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Badania obejmować będą opracowanie rozwiązań dla całego ciągu produkcyjnego począwszy od uprawy roślin a kończąc na wytwarzaniu energii i zagospodarowaniu odpadów. Ciąg ten zamkną analizy ekonomiczne.

Celem projektu badawczego „Opracowanie wielowariantowych technologii zbioru wierzby krzewiastej” jest opracowanie wielowariantowej technologii zbioru roślin energetycznych uprawianych w zróżnicowanej skali i z przeznaczeniem surowca na różne potrzeby. Utylitarnym celem będzie również opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej, wykonanie prototypu i wdrożenie do produkcji przystawek ścinających i modernizacja sieczkarni przyczepianej do zbioru roślin energetycznych, zwłaszcza do zbioru wierzby energetycznej. Celem naukowym będzie poznanie procesu transportu pędów roślin po ścięciu przez piły tarczowe i ich sposobu dalszego przemieszczania się do zespołu walców wciągająco-zgniatających sieczkarni oraz opracowanie modelu matematycznego odzwierciedlającego obciążenia poszczególnych zespołów roboczych maszyny. Podstawowym kryterium jakościowym efektów pracy przystawki ścinającej będzie czystość cięcia, a w odniesieniu całej maszyny wskaźnik strat oraz wskaźnik równomierności rozdrobnionych zrębków.

Opracowano szczegółowe założenia techniczne do konstrukcji prototypu przystawek ścinających oraz do modernizacji sieczkarni. Przygotowano raport merytoryczny z tego podzadania. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej przystawek ścinających.
Rozpoczęto budowę bazy danych do modeli matematycznych pracy sieczkarni i technologii zbioru roślin energetycznych.

Scharakteryzowano 6 gatunków roślin energetycznych (wierzba wiciowa – Salix viminalis, ślazowiec pensylwański – Sida hermaphrodita, topinambur – Helianthus tuberosus, róża bezkolcowa – Rosa multiphlora var., rdest Sachaliński – Polygonum sachalinense, miskant olbrzymi – Miscanthus sinensis gigantea) uprawiane na poletkach doświadczalnych SGGW w Skierniewicach.

Przeprowadzono wstępne badania energetyczne zbioru 6 gatunków roślin energetycznych z wykorzystaniem sieczkarni przyczepianej do zbioru kukurydzy Z374 firmy SIPMA. Analiza pracy przystawki do zbioru kukurydzy pozwoli na zaproponowanie parametrów technicznych i koncepcji specjalnych przystawek, które powinny lepiej spełnić oczekiwania przyszłych użytkowników.
Opracowano charakterystyki rozkładu długości cząstek dla 6 gatunków roślin energetycznych. Rozdrobniony materiał roślinny rozdzielono na separatorze sitowym o oczka kwadratowych o wymiarach 19,0, 12,7, 6,3, 3,96, 1,17 mm.

Badania wstępne wykonano pod koniec grudnia 2007 roku i ich wyniki są obecnie opracowywane. Na podstawie wstępnie opracowanych wyników przygotowano jedną publikację.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -