Projekty badawcze KMRiL / Projekty badawcze KPI

Identyfikacja parametryczna jako metoda diagnostyki hybrydowych systemów zasilania energią odnawialną

Projekt badawczy Nr N N313 033336 2009-12 realizowany w Zakładzie Gospodarki Energetycznej finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Chochowski

Naukowym celem podjętych badań jest opracowanie metodyki diagnozowania hybrydowych systemów zasilania energią cieplną wykorzystujących odnawialne źródła energii. W rezultacie efektywność energetyczna pod względem ilościowym i jakościowym będzie osiągana na wyższym poziomie, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów inwestycji. Przewidywanym efektem końcowym realizowanego projektu będzie opracowanie metody diagnostyki systemów hybrydowych opartej na identyfikacji parametrycznej poszczególnych jego składowych, umożliwiającej określenie dynamiki przemian energetycznych w stanach przejściowych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -