Projekty badawcze / Projekty badawcze KOIP

Analiza energetyczno-techniczna technologii produkcji biodiesla w małym gospodarstwie rolnym

16 września 2008 r. rozpoczęła się realizacja projektu badawczego promotorskiego N N509 290535, pt. „Analiza energetyczno-techniczna technologii produkcji biodiesla w małym gospodarstwie rolnym”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt badawczy promotorski „Analiza energetyczno-techniczna technologii produkcji biodiesla w małym gospodarstwie rolnym”, kierowany przez dr hab. Marka Klimkiewicza Prof. SGGW, realizowany przez doktoranta mgr inż. Adama Drosio. Koszt projektu 49 998 zł

Celem projektu jest analiza energetyczno-techniczna technologii produkcji biodiesla w małym gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem poszczególnych etapów produkcji: produkcji surowca (rzepaku), pozyskania oleju w procesie tłoczenia oraz w procesu estryfikacji. Energochłonność poszczególnych etapów technologii oraz nakłady środków produkcji mają bezpośrednie przełożenie na efektywność całego procesu produkcji zarówno ze względów energetycznych jak i ekonomicznych.

Wynikiem realizacji projektu będzie opracowana modelowa metoda pozwalająca zoptymalizować wybrane czynniki produkcji nasion rzepaku, tłoczenia oleju oraz estryfikacji dla małego gospodarstwa rolnego przy wykorzystaniu najnowszych metod obliczeniowych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -