Ogłoszenia dla pracowników

Informacja o aktualnych Konkursach na Międzynarodowe Projekty Badawcze – lipiec 2014

Informujemy Państwa, że aktualnie uruchomionych jest wiele Konkursów na Międzynarodowe Projekty Badawcze realizowanych m.in. przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Poniżej zamieszczony został plik z informacjami szczegółowymi o konkursach.

Aktualnie ogłoszone i otwarte konkursy na Międzynarodowe Projekty Badawcze (213.0 KiB, 363 downloads)

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -