Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Współpraca badawcza z Rosją w ramach programu ERA.Net RUS PLUS

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o możliwości rozwoju współpracy badawczej z Rosją w ramach programu ERA.Net RUS PLUS.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-rus-plus/aktualnosci/art,2800,era-net-rus-plus-otwarcie-naboru-wnioskow-w-sciezce-st.html

Tematyka konkursu: 

 1. Nanotechnologies

  • 1.1 Advanced nano-sensors for environment and health
  • 1.2 Novel functional nanomaterials based on design and modelling
  • 1.3 Nanomaterials for efficient lighting

 2. Environment/climate change

  • 2.1 Increasing the reliability of regional climate projections: models and measurement
  • 2.2 Environmental impact and risk of raw materials extraction and transportation
  • 2.3 Extreme climate events and their impact on the environment

 3. Health

  • 3.1 Molecular mechanisms of brain function and pathology
  • 3.2 Regenerative medicine and biomaterials
  • 3.3 Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases

 Skład konsorcjum: min. 3 partnerów z 3 różnych krajów (uprawnionych do finansowania), w tym min. 1 z Rosji.

 Poziom dofinansowania dla uczelni: do 100% kosztów realizacji projektu.

 Dofinansowanie NCBiR: max. 100 000 EUR dla partnera polskiego na projekt.

 Wysokość kosztów pośrednich: max. 25% kosztów bezpośrednich.

 Kwalifikowalność podatku VAT: kwalifilowalny pod warunkiem, że jednostka nie może go odzyskać.

 Czas trwania projektu: 24 – 30 miesięcy.

 Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych (międzynarodowych):  25.09.2014 r., godz. 17:00 CET (godz. 19:00 czasu moskiewskiego).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -