Konferencje

IX Konferencja Naukowa Wydziału Inżynierii Produkcji “Organizacja i Inżynieria Produkcji w Rolnictwie i Leśnictwie”

Tradycją stało się organizowanie w połowie maja na Wydziale Inżynierii Produkcji  Konferencji Naukowej „Organizacja i Inżynieria Produkcji w Rolnictwie i Leśnictwie”, w czsie której pracownicy prezentują swoje osiągnięcia naukowe z ostatniego roku.

W tym roku Konferencja odbyła się w dniu 25 maja br. Wygłoszonych zostało 7 referatów (po jednym z każdego Zakładu), prezentujących najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników Wydziału w roku 2009 realizowane w ramach działalności statutowej i badań własnych.

Wygłoszone referaty

  • prof. dr hab inż. Andrzej Chochowski “Identyfikacja parametryczna jako metoda diagnostyki hybrydowych systemów zasilania energią odnawialną”,
  • dr hab. inż. Jacek Klonowski “Monitorowanie przepływu materiału w maszynach do zbioru zielonek dla potrzeb rolnictwa precyzyjnego”,
  • dr hab. inż. Janusz Wojdalski “Właściwości mieszanin oleju rzepakowego z dodatkami paliwowymi”,
  • dr inż. Jan Skarżyński “Wielokryterialna metoda oceny zagrożeń operatora od drgań pilarek spalinowych w procesie pozyskiwania drewna”,
  • dr Ewa Piotrowska “Badania eksperymentalne i numeryczne wymiany ciepła w układzie spirala grzejna – pręt ogrzewany”,
  • dr inż. Jerzy Kubiak “Nawożenie upraw kontenerowych i gruntowych oraz drzew przesadzanych”,
  • dr inż. Grażyna Wójcik “Wybrane aspekty zarządzania jakością w energetyce”.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -