Okiem studenta

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Gidle – kwiecień 2010

W dniu 29 kwietnia br., studenci kierunków Technika Rolnicza i Leśna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbyli jednodniowe zajęcia terenowe na terenie Nadleśnictwa Gidle. Wyjazd zorganizowany został wspólnie z Kołem Naukowym Studentów WIP.

Studenci na miejscu zapoznali się z podstawowymi procesami technologicznymi w pracach leśnych. Mieli okazję zobaczyć podczas pracy nowoczesne wysokowydajne maszyny do pozykiwania drewna takie jak harwester czy forwarder. Zapoznali się również z procesem zrębkowania drewna i transportem zrębków do zakładów energetycznych.

Nawiązując do informatyzacji Lasów Państwowych, miejscowy leśniczy zapoznał studentów ze swoim codziennym narzędziem pracy jakim jest Rejestrator leśniczego i program Leśnik. 

W czasie wyjazdu studenci odwiedzili również jedną z najnowocześniejszych szkółek kontenerowych w Polsce, gdzie poznali technologię oraz zobaczyli nowoczesną linię do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Odwiedzili uprawy leśne, na których sadzonki te były wykorzystywane.

Całodzienne spotkanie w lesie zakończyło się w Nadleśnictwie Gidle tradycyjną kiełbaską z grilla.

Składamy serdeczne podziękowania Panu z-cy Nadleśniczego mgr. inż. Andrzejowi Krzypkowskiemu za zorganizowanie zajęć, udostępnienie maszyn i powierzchni leśnych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -