Ogłoszenia

Otwarcie laboratorium ze stanowiskiem do zadawania pasz i pojenia zwierząt

W Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych uruchonione zostało laboratorium ze stanowiskiem do zadawania pasz i pojenia zwierząt. Stanowisko będzie wykorzystywane w działalności naukowej Katedry oraz na zajęciach ze studentami Wydziału Inżynierii Produkcji.

W dniu 1 grudnia 2009 roku w Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych nastąpiło otwarcie laboratorium zadawania pasz i pojenia zwierząt, poprzedzone seminarium, podczas którego dr inż. Adam Drożdż wygłosił referat pt. „Robotyzacja doju krów”. W uroczystości otwarcia wzięli udział: prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński – były rektor SGGW, prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski – dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun, mgr inż. Cezary Mikulski – prezes firmy DeLaval we Wrocławiu, dr inż. Adam Drożdż – dyrektor firmy DeLaval we Wrocławiu oraz pracownicy Katedry i Wydziału.

Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz serdecznie podziękował prezesowi mgr. inż. Cezaremu Mikulskiemu i dr. inż. Adamowi Drożdżowi za nieodpłatne przekazanie zautomatyzowanej stacji żywienia krów oraz pracownikom Katedry dr. inż. Jarosławowi Chlebowskiemu, mgr. inż. Leszkowi Koteckiemu i technikowi Stanisławowi Bazelakowi za zaangażowanie w uruchomieniu laboratorium.

Zautomatyzowana stacja żywienia krów jest sterowana za pomocą procesora zaopatrzonego w program żywieniowy. Procesor może współpracować z komputerem i oprogramowaniem ALPRO Windows, które umożliwia zmianę parametrów pracy urządzenia i rejestrację danych. Stacja żywieniowa może być wykorzystywana do badania dokładności dozowania różnych pasz treściwych i dodatków mineralnych. W pomieszczeniu laboratorium znajduje się linia karmienia drobiu wyposażona w trzy rodzaje karmideł, które są napełniane automatycznie przenośnikiem spiralnym z motoreduktorem oraz instalacja wodna zaopatrzona w hydrofor, regulator ciśnienia, układ pomiarowy przepływu wody oraz poidła dla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Instalacja pozwala na badanie wydajności poideł dla zwierząt. Wszystkie urządzenia i instalacje umieszczone w laboratorium będą wykorzystywane w zajęciach dydaktycznych ze studentami.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -