Programy europejskie / Studia wymienne / Wizyty naukowe

Wizyta Profesora Wiktora Efimova Rektora Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt Petersburgu

W dniu 21 listopada 2009r. mieliśmy przyjemność gościć na naszym Wydziale Profesora Wiktora Efimova, Rektora Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt Petersburgu.

Podczas wizyty Rektor Efimov spotkał się z władzami Wydziału oraz pracownikami naukowymi zainteresowanymi pogłębianiem kontaktów badawczych pomiędzy Warszawą i Sankt Petersburgiem. Zapoznał się również z laboratoriami oraz tematyką badawczą realizowaną na Wydziale.

Uniwersytet w Sankt Petersburgu jest jedną z dwunastu rosyjskich uczelni, z którą SGGW współpracuje w ramach programu Erasmus-Mundus IAMONET-RU, obejmującego wymianę studentów i pracowników naukowych pomiędzy rosyjskimi i europejskimi uczelniami. W ramach tego programu, od 2008 r. dziesięciu doktorantów i studentów z Sankt Petersburga realizuje trwające od 6 miesięcy do 2 lat studia w SGGW; do Sankt Petersburga wyjechało pięciu doktorantów i studentów z naszej uczelni.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -