Jubileusze i nagrody

Nagroda dla dr Moniki Janaszek za najlepszą pracę doktorską wykorzystującą oprogramowanie STATISTICA

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny STATISTICA – edycja 2008

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft Inc. i StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA. W edycji 2008 na konkurs nadesłano ponad 20 prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.

W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła dwie prace:

Dr n med. Tomasza Adamusiaka, zatytułowaną „Kontrola astmy w obserwacji czteroletniej”. Promotorem pracy był prof. Rafał Pawliczak, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy. Jednocześnie Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, promujący pracę otrzyma 15– stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

Dr inż. Moniki Janaszek, zatytułowaną „Identyfikacja cech korzeni marchwi jadalnej z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu”. Promotorem pracy był prof. Jędrzej Trajer, Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy. Jednocześnie Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, promujący pracę otrzyma 15– stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

Szczegółowe wyniki konkursu – tutaj

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -