Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Produkcja i Energetyczne Wykorzystanie Biomasy) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNY
DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI PRODUKCJA I ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY

 1. Wskaźnik wykorzystania biopaliw transportowych obecnie i w 2020 r.
 2. Wpływ estrów na prace silnika zs.
 3. Przyczyny małego wykorzystania przydomowych  wytworni biodiesla.
 4. Dlaczego czyste estry nie nadają się do wykorzystania w starych silnikach ZS?
 5. Przyczyny zainteresowania LPG, CNG, gazem ziemnym czy biogazem w transporcie.
 6. Pakiet Klimatyczno-energetyczny.
 7. Podstawowe problemy wykorzystania biopaliw transportowych.
 8. Generacje biopaliw transportowych
 9. Rodzaje biokomponentów stosowanych w Polsce.
 10. Definicja biopaliwa
 11. Omówić definicję agrofizyki?
 12. Jaka jest rola gleby w środowisku?
 13. Jaka jest rola rośliny w środowisku?
 14. Omówić właściwości mechaniczne surowców biologicznych i ich wpływ na proces przetwarzania tych surowców?
 15. Omówić rolę mikroskopów w poznawaniu środowiska biologicznego?
 16. W jaki sposób dla składowych elementów rośliny, dokonać pomiaru masy, podstawowych wymiarów, temperatury, wytrzymałości na ściskanie?
 17. Wyjaśnić dlaczego silniki pracujące w obiegu Diesla spalają z reguły mniej paliwa niż silniki pracujące w obiegu Otto.
 18. Co to jest elastyczność silnika spalinowego jaki wskaźnik opisuje elastyczność silnika?
 19. Proszę wyjaśnić oznaczenie DOHC występujące w silniach spalinowych.
 20. Jaka jest zależność pomiędzy stopniem sprężania silnika i jego sprawnością.
 21. Jaka jest wada stosowania przekładni hydrokinetycznych w układach napędowych pojazdów.
 22. Jaki jest cel stosowania w silniach Diesla układu EGR?
 23. Proszę wyjaśnić pojęcie „Load-Sensing System” stosowane w układach hydraulicznych.
 24. Na czym polega działanie dwuobwodowego pneumatycznego układu hamowania przyczepy.
 25. Co oznacza skrót EHR stosowany w obwodzie sterowania trójpunktowym układem zawieszenia narzędzia ciągnika rolniczego.
 26. Zasady stosowania nawozów azotowych z grupy amonowych i saletrzanych.
 27. Zasady stosowania i przemiany nawozów fosforowych w glebie.
 28. Podaj zasadę odkwaszania gleb wapnem tlenkowym i węglanowym.
 29. Zasady stosowania nawozów potasowych w zależności od ich formy chemicznej.
 30. Omów mechanizmy powstawania ładunku ujemnego w kompleksie sorpcyjnym.
 31. Zasady przechowywania obornika.
 32. Zasady ustalania dawek nawozów mineralnych azotowych i fosforowych.
 33. Rodzaje, budowa i regulacja pługów stosowanych w produkcji roślinnej
 34. Scharakteryzować podstawowe narzędzia i maszyny do upraw podłużnych
 35. Wymienić i krótko scharakteryzować maszyny do przygotowania powierzchni przed założeniem uprawy na powierzchniach odnawianych
 36. Podział, budowa i regulacje maszyn do nawożenia
 37.  Budowa i regulacje siewników uniwersalnych do nasion
 38. Scharakteryzować maszyny do zbioru siana i zielonek
 39. Omówić przepływ masy w kombajnie zbożowym
 40.  Omówić elementy konstrukcyjne pilarki zwiększające bezpieczeństwo pracy operatora
 41. Klasyfikacja, przeznaczenie i wyposażenie leśnych ciągników zrywkowych
 42. Przystosowanie ciągnika rolniczego do prac przy pozyskaniu i zrywce
 43. Podaj przykłady procesów produkcyjnych, procesów technologicznych i zabiegów stosowanych w uprawie roślin energetycznych. Wyjaśnij różnice między tymi pojęciami.
 44. Wymień i omów czynniki, które należy uwzględnić planując technologię uprawy roślin energetycznych.
 45. Wymień i omów czynniki, które wpływają na opory robocze maszyn.
 46. Wymień i omów składniki mocy efektywnej ciągnika w agregacie maszynowym.
 47. Wymień i omów czynniki, które wpływają na straty mocy silnika ciągnika pracującego w agregacie maszynowym.
 48. Wymień i omów wskaźniki stosowane do oceny pracy agregatu maszynowego.
 49. Wymień i omów składniki bilansu czasu pracy agregatu.
 50. Wymień i omów wskaźniki charakteryzujące pracę agregatu na podstawie bilansu czasu pracy.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -