Egzamin dyplomowy

Zagadnienia na egzamin inżynierski (specjalność Niekonwencjonalne Źródła Energii) – TEO studia stacjonarne

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNY
DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII

1. Struktura krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE).

2. Elektroenergetyczne sieci przesyłowe.

3. Typowe układy zasilania energią elektryczną odbiorców wiejskich.

4. Zabezpieczenie niezawodności zasilania. Podaj przykłady odbiorców wrażliwych.

5. Zwarcia w instalacjach elektrycznych. Ochrona przed zwarciami i przeciążeniem.

6. Ochrona przepięciowa.

7. Zmienność obciążeń elektroenergetycznych (sezonowa i dobowa) i prognozowanie zapotrzebowania.

8. Dobór przewodów w instalacji elektrycznej.

9. Zabezpieczenia elektrycznych instalacji odbiorczych.

10. Kompatybilność elektromagnetyczna.

11. Omów rodzaje kolektorów promieniowania słonecznego stosowane w budynkach i obszary ich zastosowań

12. Omów budowę i sposób działania płaskiego cieczowego kolektora promieniowania słonecznego

13. Omów budowę i sposób działania próżniowego kolektora promieniowania słonecznego

14. Omów charakterystykę energetyczną kolektora promieniowania słonecznego

15. Omów rodzaje słonecznych instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

16. Wymień podstawowe elementy, i omów ich funkcje, słonecznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

17. Omów zasady planowania i metody określania zysków energetycznych słonecznych systemów grzewczych

18. Omów zasadę sterowania w instalacji słonecznej pośredniej a) z wymiennikiem ciepła wewnątrz zbiornika akumulacyjnego, b) z zewnętrznym wymiennikiem ciepłą

19. Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, przy łączeniu baterii kolektorów między sobą oraz przy przyłączeniu ich do zespołu pompa-wymiennik ciepła?

20. Przedstaw przykładowe wskaźniki oceny ekonomicznej inwestycji. Jakie są uwarunkowania uzyskania ich najbardziej korzystnych wartości w przypadku słonecznej instalacji grzewczej?

21. Omówić budowę i zasadę działania generatora synchronicznego.

22. Omówić budowę i zasadę działania generatora asynchronicznego.

23. Turbogenerator i hydrogenerator – różnice w budowie i działaniu.

24. Automatyka zabezpieczeniowa generatora synchronicznego.

25. Praca generatora w sieci wydzielonej.

26. Rodzaje układów wzbudzenia.

27. Synchronizacja generatora z siecią.

28. Generacja mocy biernej.

29. Turbiny parowe.

30. Turbiny w elektrowniach wodnych.

31. Jak działa ogniwo fotowoltaiczne.

32. Wymienić i scharakteryzować najczęściej spotykane typy ogniw fotowoltaicznych.

33. Współpraca systemu fotowoltaicznego z ogólnodostępną siecią energetyczną.

34. Współpraca systemu fotowoltaicznego z systemem grzewczym.

35. Wyznaczanie mocy maksymalnej układu fotowoltaicznego.

36. Czynniki wpływające na opłacalność instalacji fotowoltaicznej.

37. Recykling ogniw fotowoltaicznych.

38. Charakterystyka promieniowania słonecznego.

39. Metody pomiaru promieniowania słonecznego.

40. Nieoparte na zjawisku fotowoltaicznym metody wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujące promieniowanie słoneczne.

41. Co oznacza termin zwarcie skrośne?

42. Na czym polega modulacja PWM?

43. Co to jest falownik?

44. Czym się różni falownik napięcia od falownika prądu?

45. Co to jest prostownik?

46. W jakim celu stosuje się prostowniki trój – i wielofazowe?

47. Co to jest tranzystor IGBT?

48. Co to jest dioda prostownicza?

49. Czym różni się tyrystor zwykły SCR od tyrystora GTO?

50. Jakie znaczenie ma kąt alfa w sterowniku prądu przemiennego?

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -