Dydaktyka

Specjalności na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji

Opis specjalności na poszczególnych kierunkach realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

Kierunek Technika Rolnicza i Leśna

  • Inżynieria i Technologie Informacyjne w Rolnictwie
  • Inżynieria i Technologie Informacyjne w Leśnictwie
  • Technologie Energetyki Odnawialnej

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  • Inżynieria Produkcji
  • Zarządzanie i Organizacja Produkcją

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -