Sylabusy

Sylabusy – studia stacjonarne I stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia

Technika Rolnicza i Leśna

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Wytrzymałość materiałów
Andrzej Bryś
33.5 KiBod 2015/16334
Techniki rolnictwa precyzyjnego
Adam Świętochowski
41.2 KiBod 2015/16697
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
43.2 KiBod 2015/16198
Geotermia i pompy ciepła
Dariusz Czekalski
43.5 KiBod 2015/16389
Słoneczne instalacjie cieplne
Dariusz Czekalski
45.2 KiBod 2015/16203
Eksploatacja techniczna
Marek Klimkiewicz
46.2 KiBod 2015/16217
Technika cieplna
Agnieszka Kaleta
46.7 KiBod 2015/16197
Słoneczne instalacje grzewcze
160.8 KiBod 2017/18225
Towaroznawstwo rolnicze
Krzysztof Kostyra
181.4 KiBod 2012-13422
Geotermia i pompy ciepła
183.2 KiBod 2017/18200
Nauka o materiałach - wykład
Jacek Słoma
188.3 KiBod 2012-13790
Nauka o materiałach - ćwiczenia
Jacek Słoma
189.4 KiBod 2012-13480
Hydrotechnika
Sławomir Bajkowski
189.5 KiBod 2015/16191
Ekonomia
Anna Maria Klepacka
190.2 KiBod 2012-13748
Małe elektrownie wodne
Sławomir Bajkowski
190.8 KiBod 2012-13888
Techniki rolnictwa precyzyjnego
191.4 KiBod 2017/18127
Maszyny leśne - projekt
Jacek Brzózko
192.1 KiBod 2012-13440
Organizacja produkcji rolniczej i usług
Marek Gaworski
193.1 KiBod 2012-13566
Podstawy konstrukcji maszyn
Aleksander Lisowski
193.1 KiBod 2012-132207
Maszynoznawstwo leśne
Jacek Brzózko
193.5 KiBod 2012-13566
Maszyny ogrodnicze
Tomasz Nowakowski
193.6 KiBod 2012-13565
Teoria Maszyn i Mechanizmów
Tomasz Nowakowski
194.0 KiBod 2012-131561
Produkcja rolnicza i leśna
Marek Gaworski
195.1 KiBod 2012-13360
Biologiczne Podstawy Produkcji
Grażyna Mastalerczuk
195.3 KiBod 2012-13463
Eksploatacja techniczna
Marek Klimkiewicz
195.4 KiBod 2012-13851
Komputerowe przetwarzanie danych
Mariusz Sojak
196.1 KiBod 2012-13394
Technologia informacyjna
Mariusz Sojak
198.1 KiBod 2012-13511
Metody numeryczne w inżynierii
Ewa Kukiełko
199.3 KiBod 2012-13654
Energetyka wiatrowa
199.6 KiBod 2017/18109
Seminarium dyplomowe sem. 7
Witold Zychowicz
199.7 KiBod 2012-13415
Systemy Informatyczne w Leśnictwie
Arkadiusz Gendek
199.7 KiBod 2012-13305
Seminarium dyplomowe sem. 6
Witold Zychowicz
199.8 KiBod 2012-13305
Ćwiczenia terenowe profilowane T
Dariusz Czekalski
200.0 KiBod 2012-13629
Fizyka
Mirosław Dolata
200.3 KiBod 2012-13341
Grafika Inżynierska
Marek Wawer
200.4 KiBod 2012-131612
Ćwiczenia terenowe profilowane R
Stanisław Gach
200.5 KiBod 2012-13466
Rynek energii
Witold Włodarczyk
200.5 KiBod 2012-13354
Przechowalnictwo
Michał Sypuła
200.6 KiBod 2012-13729
Technika grzewcza
Jarosław Olszak
200.7 KiBod 2012-13375
Użytkowanie maszyn leśnych
Adam Maciak
200.8 KiBod 2012-13467
Praktyka Zawodowa
Marek Wawer
201.1 KiBod 2012-13398
Wytrzymałość materiałów
Ewa Piotrowska
201.1 KiBod 2012-13398
Użytkowanie maszyn leśnych - projekt
Adam Maciak
201.3 KiBod 2012-13302
Chemia
201.6 KiBod 2012-13522
Maszyny leśne
Adam Maciak
201.7 KiBod 2012-13568
Układy hydrauliczne
Jerzy Więsik
201.9 KiBod 2012-13915
Projektowanie Procesów Technologicznych w Leśnictwie
Arkadiusz Gendek
202.0 KiBod 2012-13291
Logistyka
Witold Zychowicz
202.0 KiBod 2012-13679
Podstawy Elektroniki
Rafał Korupczyński
202.2 KiBod 2012-13451
Maszyny do produkcji zwierzęcej
Jarosław Chlebowski
202.2 KiBod 2012-13876
Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego
Janusz Wojdalski
202.9 KiBod 2012-131177
Ćwiczenia terenowe profilowane L
Jan Grzegorz Skarżyński
203.1 KiBod 2012-13399
Energetyka Wiatrowa
Rafał Korupczyński
203.1 KiBod 2012-13339
Słoneczne Instalacje Grzewcze
Dariusz Czekalski
204.2 KiBod 2012-13388
Uprawa roślin energetycznych
Zdzisław Wyszyński
205.7 KiBod 2012-13620
Użytkowanie lasu
Jan Grzegorz Skarżyński
205.9 KiBod 2012-13461
Użytkowanie maszyn przetwórstwa spożywczego
Janusz Wojdalski
206.0 KiBod 2012-13878
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
211.4 KiBod 2012-13467
Języki programowania
Krzysztof Górnicki
213.9 KiBod 2012-13411
Komunikowanie społeczne
Krystyna Krzyżanowska
214.3 KiBod 2012-13416
Technika cieplna
Agnieszka Kaleta
214.5 KiBod 2012-13381
Mechanika ogólna
Ewa Piotrowska
214.6 KiBod 2012-13588
Inżynieria elektryczna
Andrzej Chochowski
216.4 KiBod 2012-13851
Maszynoznawstwo rolnicze
Jacek Klonowski
222.0 KiBod 2012-13650
Technologie produkcji biomasy
Jacek Klonowski
222.4 KiBod 2012-13435
Transport i składowanie drewna
Witold Zychowicz
222.8 KiBod 2012-13975
Maszyny do produkcji roślinnej
Jacek Klonowski
223.4 KiBod 2012-13478
Maszyny rolnicze - projekt
Stanisław Gach
227.2 KiBod 2012-13614
Użytkowanie maszyn
Jacek Skudlarski
229.7 KiBod 2012-13425
Technologia Żywności
Janusz Wojdalski
230.7 KiBod 2012-13863
Użytkowanie maszyn - projekt
Jacek Skudlarski
231.7 KiBod 2012-13521
Pojazdy rolnicze i leśne
Adam Ekielski
232.5 KiBod 2012-13707
Automatyka i podstawy sterowania
Robert Sałat
234.5 KiBod 2012-13851
Technologie biopaliw ciekłych i gazowych
Adam Kupczyk
236.5 KiBod 2012-13487
Rachunek kosztów dla inżynierów
Grażyna Paulina Wójcik
238.7 KiBod 2012-13373
Jakość wyrobów
Jerzy Buliński
244.1 KiBod 2012-13484
Certyfikacja
Jerzy Buliński
245.2 KiBod 2012-13356
Matematyka Wyższa I
Włodzimierz Wojas
246.2 KiBod 2012-13628
Matematyka Wyższa II
Włodzimierz Wojas
249.2 KiBod 2012-13617
Socjologia
Małgorzata Herudzińska
251.6 KiBod 2012-13516
Hydrotechnika
Słwomir Bajkowski
256.3 KiB07.10.2014402
Geotermia i Pompy Ciepła
Dariusz Czekalski
265.3 KiBod 2012-13312
Małe elektrownie wodne (od 2015.03.04)
Sławomir Bajkowski
274.4 KiB4.03.2015539
Język angielski sem. 2
Elżbieta Smol
287.7 KiBod 2012-13354
Język angielski sem. 3
Elżbieta Smol
289.9 KiBod 2012-13381
Ergonomia
Jerzy Buliński
343.7 KiBod 2012-13344

Technologie Energii Odnawialnej

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Socjologia
Anna Landau-Czajka
29.5 KiBod 2015/16337
Słoneczne Instalacje Grzewcze
Dariusz Czekalski
33.0 KiBod 2012-13745
Seminarium dyplomowe
Aleksander Lisowski
33.4 KiBod 2015/16185
Ochrona własności intelektualnej
Irena Ozimek
34.7 KiBod 2012-13434
Rynek energii
Witold Włodarczyk
34.8 KiBod 2012-13682
Technologie uprawy roślin energetycznych
Adam Strużyk
36.3 KiBod 2012-13402
Komputerowe przetwarzanie danych
Mariusz Sojak
36.4 KiBod 2012-131033
Socjologia
Małgorzata Herudzińska
36.9 KiBod 2012-13447
Meteorologia i Klimatologia
Grzegorz Majewski
37.2 KiBod 2012-13447
Język angielski
Elżbieta Smol
37.2 KiBod 2012-13445
Informatyka
Mariusz Sojak
37.7 KiBod 2012-13601
Pojazdy i silniki spalinowe
Adam Ekielski
38.0 KiBod 2012-13442
Eksploatacja maszyn i urządzeń
Marek Klimkiewicz
38.0 KiBod 2012-13662
Produkcja i przetwórstwo biomasy
Adam Strużyk
39.4 KiBod 2012-13570
Systemy fotowoltaiczne
Rafał Korupczyński
39.5 KiBod 2015/16291
Turbiny i generatory
Tomasz Bakoń
40.0 KiBod 2015/16209
Hydrologia
Stefan Ignar
40.6 KiBod 2012-13767
Matematyka Wyższa I
Włodzimierz Wojas
40.6 KiBod 2012-13602
Maszyny rolnicze i leśne
Jacek Klonowski
40.8 KiBod 2012-13656
Seminarium dyplomowe II
Dariusz Czekalski
41.2 KiBod 2012-13281
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Ewa Piotrowska
41.6 KiBod 2012-131376
Prawo gospodarcze i handlowe
Piotr Gołasa
41.7 KiBod 2015/16451
Energoelektronika
Rafał Korupczyński
41.7 KiBod 2012-13710
Seminarium dyplomowe I
Dariusz Czekalski
41.8 KiBod 2012-13325
Jakość energii
Rafał Korupczyński
41.8 KiBod 2015/16206
Turbiny i generatory
Tomasz Bakoń
42.0 KiBod 2012-13377
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
42.4 KiBod 2015/16197
Biotechnologiczne podstawy produktywności rolniczej
Wojciech Pląder
42.7 KiBod 2012-13426
Systemy Informacji Przestrzennej
Tomasz Nurek
43.2 KiBod 2012-13725
Budownictwo ogólne
Marcin Pisarski
43.2 KiBod 2012-13472
Energetyka Wiatrowa
Rafał Korupczyński
43.5 KiBod 2012-13495
Ochrona środowiska
Grażyna Obidoska
43.6 KiBod 2012-13357
Maszynoznawstwo
Aleksander Lisowski
43.9 KiBod 2012-13531
Maszynoznawstwo
Aleksander Lisowski
43.9 KiBod 2015/16219
Podstawy zarządzania
Piotr Borowski
44.0 KiBod 2012-13340
Energetyka Słoneczna
Dariusz Czekalski
44.0 KiBod 2012-13348
Elektroenergetyka
Andrzej Chochowski
44.3 KiBod 2015/16283
Fizyka
Mirosław Dolata
44.5 KiBod 2012-13671
Matematyka wyższa I
Włodzimierz Wojas
45.0 KiBod 2015/16234
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
45.0 KiBod 2012-13707
Statystyka
Joanna Kaleta
45.1 KiBod 2012-13659
Termodynamika techniczna
Agnieszka Kaleta
45.3 KiBod 2015/16241
Mechanika gruntów i geotechnika
Eugeniusz Koda
45.6 KiBod 2012-13782
Chemia
Dorota Kowalska
45.7 KiBod 2012-13629
Termodynamika techniczna
Agnieszka Kaleta
45.7 KiBod 2012-13882
Praktyka Zawodowa
Marek Wawer
45.7 KiBod 2012-13457
Ergonomia
Jerzy Buliński
46.1 KiBod 2012-13598
Geologia
Tomasz Falkowski
46.3 KiBod 2012-13693
Hydrologia (od 2015.04.27)
Stefan Ignar
46.3 KiB27.04.2015343
Grafika inżynierska
Marek Wawer
46.4 KiBod 2012-13482
Produkcja rolnicza
Bogumiła Pawluśkiewicz
46.5 KiBod 2012-13529
Języki programowania
Krzysztof Górnicki
47.1 KiBod 2012-13871
Audyt energetyczny budynków
Krzysztof Wiśniewski
47.4 KiBod 2012-13722
Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja
Jan Bylicki
47.7 KiBod 2012-13585
Mechanika płynów
Janusz Kubrak
47.8 KiBod 2012-131767
Instalacja Geotermiczne
Dariusz Czekalski
50.4 KiBod 2012-13389
Mała Energetyka Wodna
Sławomir Bajkowski
50.4 KiBod 2012-13727
Organizacja i Ekonomika Produkcji
Grażyna Paulina Wójcik
52.4 KiBod 2012-13380
Chemia rolna
Jan Łabętowicz
52.5 KiBod 2012-13783
Programowanie sterowników
Robert Sałat
53.1 KiBod 2012-13720
Rachunek kosztów
Grażyna Paulina Wójcik
54.6 KiBod 2012-13566
Inżynieria elektryczna
Andrzej Chochowski
54.7 KiBod 2012-13857
Automatyka
Robert Sałat
55.6 KiBod 2012-13583
Gospodarka odpadami i ściekami
Kazimierz Garbulewski
55.8 KiBod 2012-13617
Matematyka Wyższa II
Włodzimierz Wojas
63.5 KiBod 2012-13672
Komputerowe przetwarzanie danych
Arkadiusz Ratajski
80.6 KiBod 2015/16256
Informatyka
Monika Janaszek-Mańkowska
82.7 KiBod 2015/16247
Fizyka
Mirosław Dolata
90.6 KiBod 2015/16229
Fizyka
140.2 KiBod 2017/18181
Maszynoznawstwo
151.0 KiBod 2017/18292
Podstawy prawne w energetyce
180.0 KiBod 2017/18167
Seminarium dyplomowe
183.6 KiBod 2017/18114
Instalacje geotermiczne
183.7 KiBod 2017/18273
Nauka o materiałach
Jacek Słoma
189.3 KiBod 2012-13790
Technologie upraw roślin energetycznych
191.8 KiBod 2017/18128
Chemia ogólna
194.7 KiBod 2017/18137
Ogniwa paliwowe
197.8 KiBod 2017/18156
Geologia
199.1 KiBod 2017/18131
Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja
201.8 KiBod 2018114
Gospodarka energetyczna
209.0 KiBod 2017/18157
Termodynamika techniczna
212.5 KiBod 2017/18256
Maszyny rolnicze i leśne
213.5 KiBod 2017/18240
Agrofizyka
Leszek Mieszkalski
214.2 KiBod 2012-13606
Systemy fotowoltaiczne
224.4 KiBod 2017/18177
Turbiny i generatory
227.6 KiBod 2017/18108
Programowanie sterowników
243.1 KiBod 2017/18133
Mechanika płynów (od 2015.04.27)
Janusz Kubrak
256.0 KiB27.04.2015522
Mechanika i wytrzymałość materiałów (od marca 2015)
Ewa Piotrowska
257.4 KiBod 03.2015385
Technologie produkcji biopaliw i biogazu
Adam Kupczyk
263.7 KiBod 2012-131016
Matematyka wyższa I
268.1 KiBod 2017/18159
Mała energetyka wodna (od 2015.03.03)
Sławomir Bajkowski
277.9 KiB3.03.2015381

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Seminarium dyplomowe II
Małgorzata Jaros
25.9 KiBod 2015/16185
Ekonometria
Monika Krawiec
33.1 KiBod 2015/16268
Makroekonomia
Anna Maria Klepacka
33.7 KiBod 2012-13577
Matematyka
Lucyna Kazieko
34.0 KiBod 2012-13640
Marketing
Leonard Milewski
35.4 KiBod 2012-13412
Finanse i rachunkowość
Marian Podstawka
36.4 KiBod 2012-13416
Technologie produkcji leśnej
Witold Zychowicz
36.7 KiBod 2012-13401
Ekologia i Zarządzanie Środowiskiem
Grażyna Obidoska
36.8 KiBod 2012-13453
Finanse i rachunkowość
Iwona Pomianek
37.2 KiBod 2015/16325
Metrologia
Tomasz Bakoń
37.5 KiBod 2012-13645
Metody sztucznej inteligencji
Jędrzej Trajer
38.5 KiBod 2012-13788
Technologie informacyjne
Monika Janaszek-Mańkowska
38.9 KiBod 2015/16229
Technologie produkcji rolniczej
Marek Gaworski
41.2 KiBod 2012-13675
Biologiczne podstawy produkcji
Grażyna Mastalerczuk
41.6 KiBod 2015/16223
Metody numeryczne w inżynierii
Ewa Kukiełko
43.3 KiBod 2015/16335
Maszyny do produkcji zwierzęcej
Jarosław Chlebowski
43.5 KiBod 2015/16265
Seminarium dyplomowe I
Marek Klimkiewicz
45.0 KiBod 2015/16185
Metrologia
Tomasz Bakoń
46.3 KiBod 2015/16225
Technika cieplna
Agnieszka Kaleta
47.0 KiBod 2015/16213
Inżynieria elektryczna
Andrzej Chochowski
53.9 KiBod 2012-131195
Eksploatacja techniczna
Marek Klimkiewicz
54.6 KiBod 2015/16278
Socjologia
Małgorzata Herudzińska
61.5 KiB573
Język angielski
Elżbieta Smol
63.3 KiBod 2012-13520
Maszynoznawstwo Rolnicze
Tomasz Nowakowski
177.0 KiBod 2012-13631
Biologiczne Podstawy Produkcji
Grażyna Mastalerczuk
180.4 KiBod 2012-13623
Rynek finansowy
Piotr Borowski
180.4 KiBod 2012-13560
Chemia
Ewa Ostrowska-Ligęza
184.6 KiBod 2012-13786
Procesy produkcyjne w leśnictwie
Witold Zychowicz
185.2 KiBod 2012-13729
Towaroznawstwo rolnicze i leśne
Krzysztof Kostyra
186.4 KiBod 2012-13718
Technologia informacyjna
Mariusz Sojak
186.8 KiBod 2012-13426
Języki programowania
Arkadiusz Ratajski
186.8 KiBod 2012-13617
Inżynieria systemów
Małgorzata Jaros
187.5 KiBod 2012-13814
Maszyny do produkcji zwierzęcej
Jarosław Chlebowski
187.5 KiBod 2012-13643
Zip-1st-stac-zarzadzanie
Piotr Borowski
187.9 KiBod 2012-13586
Praktyka Zawodowa
Marek Wawer
187.9 KiBod 2012-13339
Maszyny do produkcji roślinnej
Stanisław Gach
188.6 KiBod 2012-13663
Eksploatacja techniczna
Marek Klimkiewicz
189.4 KiBod 2012-13432
Grafika inżynierska
Marek Wawer
190.0 KiBod 2012-13521
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Ewa Piotrowska
190.1 KiBod 2012-13640
Przechowalnictwo
Michał Sypuła
190.5 KiBod 2012-13583
Procesy produkcji roślinnej
Marek Gaworski
191.3 KiBod 2012-13640
Systemy Informatyczne Wspomagania Produkcji
Marek Wawer
191.5 KiBod 2012-13495
Maszynoznawstwo leśne
Krzysztof Wójcik
191.5 KiBod 2012-13706
Seminarium dyplomowe I
Marek Klimkiewicz
191.5 KiBod 2012-13393
Maszyny leśne
Krzysztof Wójcik
193.2 KiBod 2012-13557
Maszynoznawstwo
Aleksander Lisowski
194.1 KiBod 2012-13557
Technologia produkcji rolniczej – projekt
Marek Gaworski
194.3 KiBod 2012-13667
Procesy produkcji zwierzęcej
Bogdan Dróżdż
196.8 KiBod 2012-13362
Nauka o materiałach
Jerzy Michalski
196.9 KiBod 2012-13585
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego
Janusz Wojdalski
198.3 KiBod 2012-13684
Seminarium dyplomowe II
Marek Gaworski
199.7 KiBod 2012-13355
Technologia produkcji leśnej - projekt
Witold Zychowicz
202.1 KiBod 2012-13416
Mikroekonomia
Anna Maria Klepacka
202.4 KiBod 2012-13583
Komputerowe przetwarzanie danych
Mariusz Sojak
203.2 KiBod 2012-13433
Logistyka w przedsiębiorstwie
Witold Zychowicz
211.7 KiBod 2012-13551
Komunikowanie społeczne
Krystyna Krzyżanowska
212.7 KiBod 2012-13600
Procesy produkcyjne w przetwórstwie
Janusz Wojdalski
214.4 KiBod 2012-13470
Technika cieplna
Agnieszka Kaleta
214.6 KiBod 2012-13574
Socjologia pracy
Małgorzata Herudzińska
214.9 KiBod 2012-13416
Statystyka matematyczna
Wojciech Hyb
215.8 KiBod 2012-13637
Budowa maszyn
Jacek Klonowski
222.8 KiBod 2012-13869
Rachunek kosztów dla inżynierów
Grażyna Paulina Wójcik
224.3 KiBod 2012-13425
Rynek maszyn rolniczych i leśnych
Jan Kamiński
225.9 KiBod 2012-13883
Technologia Żywności
Janusz Wojdalski
228.0 KiBod 2012-13680
Pojazdy rolnicze i leśne
Adam Ekielski
232.8 KiBod 2012-13601
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem
Jerzy Buliński
238.5 KiBod 2012-13515
Laboratorium sterowników
Robert Sałat
244.7 KiBod 2012-13445
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Robert Sałat
250.1 KiBod 2012-131080
Maszyny do produkcji zwierzęcej
253.2 KiBod 2016/17294
Mechanika i wytrzymałość materiałów (od marca 2015)
Ewa Piotrowska
257.1 KiBod 03.2015336
Projektowanie inżynierskie
Jacek Klonowski
262.8 KiBod 2012-13890
Zarządzanie produkcją i usługami
Tomasz Nurek
311.5 KiBod 2012-13649

Inżynieria Systemów Biotechnicznych

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Matematyka ze statystyką
28.8 KiBod 2015/16147
Matematyka wyższa I
29.5 KiBod 2015/16201
Mikroekonomia
33.4 KiBod 2015/16126
Wytrzymałość materiałów
34.7 KiBod 2015/16108
Język francuski
36.2 KiBod 2015/16119
Język niemiecki
36.4 KiBod 2015/1698
Język angielski
36.9 KiBod 2015/16106
Chemia
36.9 KiBod 2015/16110
Produkcja leśna
42.7 KiBod 2015/16109
Ochrona środowiska
42.7 KiBod 2015/16156
Język rosyjski
43.4 KiBod 2015/16146
Nauka o materiałach
44.8 KiBod 2016/17203
Mechanika
45.6 KiBod 2015/16107
Podstawy produkcji przyrodniczej
46.0 KiBod 2015/16173
Produkcja zwierzęca
46.3 KiBod 2015/16220
Produkcja rolnicza
47.0 KiBod 2015/16183
Grafika Inżynierska I
83.7 KiBod 2015/16155
Wytrzymałość materiałów
139.0 KiBod 2016/17267
Podstawy technologii i organizacji produkcji
146.7 KiBod 2016/17114
Maszynoznawstwo
190.9 KiBod 2017/18179
Maszynoznawstwo
191.1 KiBod 2016/17230
Technologie informacyjne
191.7 KiBod 2016/17321
Technologie informacyjne
191.7 KiBod 2015/16154
Chemia
Piotr Koczoń
194.6 KiBod 2017/18152
Maszyny robocze mobilne
197.5 KiBod 2017/18268
Ochrona środowiska
198.3 KiBod 2017/18203
Technologia wytwarzania
198.4 KiBod 2017/18285
Grafika inżynierska
200.1 KiBod 2017/18341
Metrologia
200.6 KiBod 2016/17142
Mechanika
201.0 KiBod 2016/17196
Metrologia
201.0 KiBod 2017/18115
Mikroekonomia
201.5 KiBod 2016/17117
Nauka o materiałach
201.7 KiBod 2016/17105
Napędy
207.5 KiBod 2016/17208
Termodynamika
212.1 KiBod 2017/18346
Termodynamika
212.6 KiBod 2016/1791
Podstawy konstrukcji maszyn
226.3 KiBod 2016/17330
Produkcja roślinna
229.3 KiBod 2016/17459
Zarządzanie projektami
234.4 KiBod 2016/17245
Podstwawy produkcji przyrodniczej
237.3 KiBod 2016/17120
Ergonomia
240.5 KiBod 2016/17186
Komunikowanie społeczne
241.3 KiBod 2016/17135
Mikroekonomia
247.5 KiBod 2017/18321
Grafika inżynierska II
296.9 KiBod 2015/16170
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -