Sylabusy

Sylabusy – studia stacjonarne I stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia

Technika Rolnicza i Leśna

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Wytrzymałość materiałów
Andrzej Bryś
33.5 KiBod 2015/16288
Techniki rolnictwa precyzyjnego
Adam Świętochowski
41.2 KiBod 2015/16615
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
43.2 KiBod 2015/16179
Geotermia i pompy ciepła
Dariusz Czekalski
43.5 KiBod 2015/16370
Słoneczne instalacjie cieplne
Dariusz Czekalski
45.2 KiBod 2015/16184
Eksploatacja techniczna
Marek Klimkiewicz
46.2 KiBod 2015/16200
Technika cieplna
Agnieszka Kaleta
46.7 KiBod 2015/16179
Słoneczne instalacje grzewcze
160.8 KiBod 2017/18163
Towaroznawstwo rolnicze
Krzysztof Kostyra
181.4 KiBod 2012-13402
Geotermia i pompy ciepła
183.2 KiBod 2017/18181
Nauka o materiałach - wykład
Jacek Słoma
188.3 KiBod 2012-13740
Nauka o materiałach - ćwiczenia
Jacek Słoma
189.4 KiBod 2012-13451
Hydrotechnika
Sławomir Bajkowski
189.5 KiBod 2015/16175
Ekonomia
Anna Maria Klepacka
190.2 KiBod 2012-13719
Małe elektrownie wodne
Sławomir Bajkowski
190.8 KiBod 2012-13849
Techniki rolnictwa precyzyjnego
191.4 KiBod 2017/18113
Maszyny leśne - projekt
Jacek Brzózko
192.1 KiBod 2012-13410
Organizacja produkcji rolniczej i usług
Marek Gaworski
193.1 KiBod 2012-13547
Podstawy konstrukcji maszyn
Aleksander Lisowski
193.1 KiBod 2012-132018
Maszynoznawstwo leśne
Jacek Brzózko
193.5 KiBod 2012-13543
Maszyny ogrodnicze
Tomasz Nowakowski
193.6 KiBod 2012-13535
Teoria Maszyn i Mechanizmów
Tomasz Nowakowski
194.0 KiBod 2012-131416
Produkcja rolnicza i leśna
Marek Gaworski
195.1 KiBod 2012-13335
Biologiczne Podstawy Produkcji
Grażyna Mastalerczuk
195.3 KiBod 2012-13420
Eksploatacja techniczna
Marek Klimkiewicz
195.4 KiBod 2012-13806
Komputerowe przetwarzanie danych
Mariusz Sojak
196.1 KiBod 2012-13374
Technologia informacyjna
Mariusz Sojak
198.1 KiBod 2012-13494
Metody numeryczne w inżynierii
Ewa Kukiełko
199.3 KiBod 2012-13615
Energetyka wiatrowa
199.6 KiBod 2017/1898
Seminarium dyplomowe sem. 7
Witold Zychowicz
199.7 KiBod 2012-13377
Systemy Informatyczne w Leśnictwie
Arkadiusz Gendek
199.7 KiBod 2012-13289
Seminarium dyplomowe sem. 6
Witold Zychowicz
199.8 KiBod 2012-13289
Ćwiczenia terenowe profilowane T
Dariusz Czekalski
200.0 KiBod 2012-13599
Fizyka
Mirosław Dolata
200.3 KiBod 2012-13327
Grafika Inżynierska
Marek Wawer
200.4 KiBod 2012-131535
Ćwiczenia terenowe profilowane R
Stanisław Gach
200.5 KiBod 2012-13441
Rynek energii
Witold Włodarczyk
200.5 KiBod 2012-13333
Przechowalnictwo
Michał Sypuła
200.6 KiBod 2012-13704
Technika grzewcza
Jarosław Olszak
200.7 KiBod 2012-13358
Użytkowanie maszyn leśnych
Adam Maciak
200.8 KiBod 2012-13435
Praktyka Zawodowa
Marek Wawer
201.1 KiBod 2012-13350
Wytrzymałość materiałów
Ewa Piotrowska
201.1 KiBod 2012-13377
Użytkowanie maszyn leśnych - projekt
Adam Maciak
201.3 KiBod 2012-13285
Chemia
201.6 KiBod 2012-13510
Maszyny leśne
Adam Maciak
201.7 KiBod 2012-13533
Układy hydrauliczne
Jerzy Więsik
201.9 KiBod 2012-13855
Projektowanie Procesów Technologicznych w Leśnictwie
Arkadiusz Gendek
202.0 KiBod 2012-13279
Logistyka
Witold Zychowicz
202.0 KiBod 2012-13623
Podstawy Elektroniki
Rafał Korupczyński
202.2 KiBod 2012-13418
Maszyny do produkcji zwierzęcej
Jarosław Chlebowski
202.2 KiBod 2012-13786
Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego
Janusz Wojdalski
202.9 KiBod 2012-131084
Ćwiczenia terenowe profilowane L
Jan Grzegorz Skarżyński
203.1 KiBod 2012-13380
Energetyka Wiatrowa
Rafał Korupczyński
203.1 KiBod 2012-13321
Słoneczne Instalacje Grzewcze
Dariusz Czekalski
204.2 KiBod 2012-13367
Uprawa roślin energetycznych
Zdzisław Wyszyński
205.7 KiBod 2012-13581
Użytkowanie lasu
Jan Grzegorz Skarżyński
205.9 KiBod 2012-13429
Użytkowanie maszyn przetwórstwa spożywczego
Janusz Wojdalski
206.0 KiBod 2012-13835
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
211.4 KiBod 2012-13449
Języki programowania
Krzysztof Górnicki
213.9 KiBod 2012-13386
Komunikowanie społeczne
Krystyna Krzyżanowska
214.3 KiBod 2012-13371
Technika cieplna
Agnieszka Kaleta
214.5 KiBod 2012-13365
Mechanika ogólna
Ewa Piotrowska
214.6 KiBod 2012-13564
Inżynieria elektryczna
Andrzej Chochowski
216.4 KiBod 2012-13808
Maszynoznawstwo rolnicze
Jacek Klonowski
222.0 KiBod 2012-13625
Technologie produkcji biomasy
Jacek Klonowski
222.4 KiBod 2012-13416
Transport i składowanie drewna
Witold Zychowicz
222.8 KiBod 2012-13893
Maszyny do produkcji roślinnej
Jacek Klonowski
223.4 KiBod 2012-13456
Maszyny rolnicze - projekt
Stanisław Gach
227.2 KiBod 2012-13543
Użytkowanie maszyn
Jacek Skudlarski
229.7 KiBod 2012-13388
Technologia Żywności
Janusz Wojdalski
230.7 KiBod 2012-13837
Użytkowanie maszyn - projekt
Jacek Skudlarski
231.7 KiBod 2012-13471
Pojazdy rolnicze i leśne
Adam Ekielski
232.5 KiBod 2012-13661
Automatyka i podstawy sterowania
Robert Sałat
234.5 KiBod 2012-13762
Technologie biopaliw ciekłych i gazowych
Adam Kupczyk
236.5 KiBod 2012-13472
Rachunek kosztów dla inżynierów
Grażyna Paulina Wójcik
238.7 KiBod 2012-13359
Jakość wyrobów
Jerzy Buliński
244.1 KiBod 2012-13459
Certyfikacja
Jerzy Buliński
245.2 KiBod 2012-13333
Matematyka Wyższa I
Włodzimierz Wojas
246.2 KiBod 2012-13595
Matematyka Wyższa II
Włodzimierz Wojas
249.2 KiBod 2012-13595
Socjologia
Małgorzata Herudzińska
251.6 KiBod 2012-13500
Hydrotechnika
Słwomir Bajkowski
256.3 KiB07.10.2014377
Geotermia i Pompy Ciepła
Dariusz Czekalski
265.3 KiBod 2012-13290
Małe elektrownie wodne (od 2015.03.04)
Sławomir Bajkowski
274.4 KiB4.03.2015518
Język angielski sem. 2
Elżbieta Smol
287.7 KiBod 2012-13337
Język angielski sem. 3
Elżbieta Smol
289.9 KiBod 2012-13349
Ergonomia
Jerzy Buliński
343.7 KiBod 2012-13328

Technologie Energii Odnawialnej

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Socjologia
Anna Landau-Czajka
29.5 KiBod 2015/16315
Słoneczne Instalacje Grzewcze
Dariusz Czekalski
33.0 KiBod 2012-13697
Seminarium dyplomowe
Aleksander Lisowski
33.4 KiBod 2015/16171
Ochrona własności intelektualnej
Irena Ozimek
34.7 KiBod 2012-13408
Rynek energii
Witold Włodarczyk
34.8 KiBod 2012-13624
Technologie uprawy roślin energetycznych
Adam Strużyk
36.3 KiBod 2012-13369
Komputerowe przetwarzanie danych
Mariusz Sojak
36.4 KiBod 2012-13936
Socjologia
Małgorzata Herudzińska
36.9 KiBod 2012-13438
Meteorologia i Klimatologia
Grzegorz Majewski
37.2 KiBod 2012-13429
Język angielski
Elżbieta Smol
37.2 KiBod 2012-13418
Informatyka
Mariusz Sojak
37.7 KiBod 2012-13574
Pojazdy i silniki spalinowe
Adam Ekielski
38.0 KiBod 2012-13419
Eksploatacja maszyn i urządzeń
Marek Klimkiewicz
38.0 KiBod 2012-13609
Produkcja i przetwórstwo biomasy
Adam Strużyk
39.4 KiBod 2012-13489
Systemy fotowoltaiczne
Rafał Korupczyński
39.5 KiBod 2015/16261
Turbiny i generatory
Tomasz Bakoń
40.0 KiBod 2015/16193
Hydrologia
Stefan Ignar
40.6 KiBod 2012-13703
Matematyka Wyższa I
Włodzimierz Wojas
40.6 KiBod 2012-13577
Maszyny rolnicze i leśne
Jacek Klonowski
40.8 KiBod 2012-13594
Seminarium dyplomowe II
Dariusz Czekalski
41.2 KiBod 2012-13264
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Ewa Piotrowska
41.6 KiBod 2012-131326
Prawo gospodarcze i handlowe
Piotr Gołasa
41.7 KiBod 2015/16413
Energoelektronika
Rafał Korupczyński
41.7 KiBod 2012-13673
Seminarium dyplomowe I
Dariusz Czekalski
41.8 KiBod 2012-13307
Jakość energii
Rafał Korupczyński
41.8 KiBod 2015/16191
Turbiny i generatory
Tomasz Bakoń
42.0 KiBod 2012-13357
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
42.4 KiBod 2015/16183
Biotechnologiczne podstawy produktywności rolniczej
Wojciech Pląder
42.7 KiBod 2012-13401
Systemy Informacji Przestrzennej
Tomasz Nurek
43.2 KiBod 2012-13625
Budownictwo ogólne
Marcin Pisarski
43.2 KiBod 2012-13442
Energetyka Wiatrowa
Rafał Korupczyński
43.5 KiBod 2012-13460
Ochrona środowiska
Grażyna Obidoska
43.6 KiBod 2012-13340
Maszynoznawstwo
Aleksander Lisowski
43.9 KiBod 2012-13516
Maszynoznawstwo
Aleksander Lisowski
43.9 KiBod 2015/16200
Podstawy zarządzania
Piotr Borowski
44.0 KiBod 2012-13322
Energetyka Słoneczna
Dariusz Czekalski
44.0 KiBod 2012-13329
Elektroenergetyka
Andrzej Chochowski
44.3 KiBod 2015/16262
Fizyka
Mirosław Dolata
44.5 KiBod 2012-13650
Matematyka wyższa I
Włodzimierz Wojas
45.0 KiBod 2015/16208
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
45.0 KiBod 2012-13604
Statystyka
Joanna Kaleta
45.1 KiBod 2012-13604
Termodynamika techniczna
Agnieszka Kaleta
45.3 KiBod 2015/16215
Mechanika gruntów i geotechnika
Eugeniusz Koda
45.6 KiBod 2012-13721
Chemia
Dorota Kowalska
45.7 KiBod 2012-13596
Termodynamika techniczna
Agnieszka Kaleta
45.7 KiBod 2012-13808
Praktyka Zawodowa
Marek Wawer
45.7 KiBod 2012-13446
Ergonomia
Jerzy Buliński
46.1 KiBod 2012-13567
Geologia
Tomasz Falkowski
46.3 KiBod 2012-13628
Hydrologia (od 2015.04.27)
Stefan Ignar
46.3 KiB27.04.2015330
Grafika inżynierska
Marek Wawer
46.4 KiBod 2012-13460
Produkcja rolnicza
Bogumiła Pawluśkiewicz
46.5 KiBod 2012-13503
Języki programowania
Krzysztof Górnicki
47.1 KiBod 2012-13834
Audyt energetyczny budynków
Krzysztof Wiśniewski
47.4 KiBod 2012-13682
Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja
Jan Bylicki
47.7 KiBod 2012-13510
Mechanika płynów
Janusz Kubrak
47.8 KiBod 2012-131532
Instalacja Geotermiczne
Dariusz Czekalski
50.4 KiBod 2012-13368
Mała Energetyka Wodna
Sławomir Bajkowski
50.4 KiBod 2012-13666
Organizacja i Ekonomika Produkcji
Grażyna Paulina Wójcik
52.4 KiBod 2012-13363
Chemia rolna
Jan Łabętowicz
52.5 KiBod 2012-13664
Programowanie sterowników
Robert Sałat
53.1 KiBod 2012-13650
Rachunek kosztów
Grażyna Paulina Wójcik
54.6 KiBod 2012-13520
Inżynieria elektryczna
Andrzej Chochowski
54.7 KiBod 2012-13748
Automatyka
Robert Sałat
55.6 KiBod 2012-13531
Gospodarka odpadami i ściekami
Kazimierz Garbulewski
55.8 KiBod 2012-13592
Matematyka Wyższa II
Włodzimierz Wojas
63.5 KiBod 2012-13628
Komputerowe przetwarzanie danych
Arkadiusz Ratajski
80.6 KiBod 2015/16234
Informatyka
Monika Janaszek-Mańkowska
82.7 KiBod 2015/16221
Fizyka
Mirosław Dolata
90.6 KiBod 2015/16213
Fizyka
140.2 KiBod 2017/18156
Maszynoznawstwo
151.0 KiBod 2017/18248
Podstawy prawne w energetyce
180.0 KiBod 2017/18132
Seminarium dyplomowe
183.6 KiBod 2017/1895
Instalacje geotermiczne
183.7 KiBod 2017/18222
Nauka o materiałach
Jacek Słoma
189.3 KiBod 2012-13746
Technologie upraw roślin energetycznych
191.8 KiBod 2017/18103
Chemia ogólna
194.7 KiBod 2017/18117
Ogniwa paliwowe
197.8 KiBod 2017/18117
Geologia
199.1 KiBod 2017/18102
Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja
201.8 KiBod 201852
Gospodarka energetyczna
209.0 KiBod 2017/18139
Termodynamika techniczna
212.5 KiBod 2017/18229
Maszyny rolnicze i leśne
213.5 KiBod 2017/18209
Agrofizyka
Leszek Mieszkalski
214.2 KiBod 2012-13578
Systemy fotowoltaiczne
224.4 KiBod 2017/18158
Turbiny i generatory
227.6 KiBod 2017/1893
Programowanie sterowników
243.1 KiBod 2017/18121
Mechanika płynów (od 2015.04.27)
Janusz Kubrak
256.0 KiB27.04.2015499
Mechanika i wytrzymałość materiałów (od marca 2015)
Ewa Piotrowska
257.4 KiBod 03.2015372
Technologie produkcji biopaliw i biogazu
Adam Kupczyk
263.7 KiBod 2012-13925
Matematyka wyższa I
268.1 KiBod 2017/18142
Mała energetyka wodna (od 2015.03.03)
Sławomir Bajkowski
277.9 KiB3.03.2015355

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Seminarium dyplomowe II
Małgorzata Jaros
25.9 KiBod 2015/16167
Ekonometria
Monika Krawiec
33.1 KiBod 2015/16240
Makroekonomia
Anna Maria Klepacka
33.7 KiBod 2012-13534
Matematyka
Lucyna Kazieko
34.0 KiBod 2012-13595
Marketing
Leonard Milewski
35.4 KiBod 2012-13396
Finanse i rachunkowość
Marian Podstawka
36.4 KiBod 2012-13397
Technologie produkcji leśnej
Witold Zychowicz
36.7 KiBod 2012-13366
Ekologia i Zarządzanie Środowiskiem
Grażyna Obidoska
36.8 KiBod 2012-13428
Finanse i rachunkowość
Iwona Pomianek
37.2 KiBod 2015/16289
Metrologia
Tomasz Bakoń
37.5 KiBod 2012-13617
Metody sztucznej inteligencji
Jędrzej Trajer
38.5 KiBod 2012-13741
Technologie informacyjne
Monika Janaszek-Mańkowska
38.9 KiBod 2015/16208
Technologie produkcji rolniczej
Marek Gaworski
41.2 KiBod 2012-13616
Biologiczne podstawy produkcji
Grażyna Mastalerczuk
41.6 KiBod 2015/16208
Metody numeryczne w inżynierii
Ewa Kukiełko
43.3 KiBod 2015/16311
Maszyny do produkcji zwierzęcej
Jarosław Chlebowski
43.5 KiBod 2015/16242
Seminarium dyplomowe I
Marek Klimkiewicz
45.0 KiBod 2015/16166
Metrologia
Tomasz Bakoń
46.3 KiBod 2015/16208
Technika cieplna
Agnieszka Kaleta
47.0 KiBod 2015/16187
Inżynieria elektryczna
Andrzej Chochowski
53.9 KiBod 2012-131141
Eksploatacja techniczna
Marek Klimkiewicz
54.6 KiBod 2015/16238
Socjologia
Małgorzata Herudzińska
61.5 KiB486
Język angielski
Elżbieta Smol
63.3 KiBod 2012-13479
Maszynoznawstwo Rolnicze
Tomasz Nowakowski
177.0 KiBod 2012-13597
Biologiczne Podstawy Produkcji
Grażyna Mastalerczuk
180.4 KiBod 2012-13580
Rynek finansowy
Piotr Borowski
180.4 KiBod 2012-13533
Chemia
Ewa Ostrowska-Ligęza
184.6 KiBod 2012-13747
Procesy produkcyjne w leśnictwie
Witold Zychowicz
185.2 KiBod 2012-13660
Towaroznawstwo rolnicze i leśne
Krzysztof Kostyra
186.4 KiBod 2012-13667
Technologia informacyjna
Mariusz Sojak
186.8 KiBod 2012-13404
Języki programowania
Arkadiusz Ratajski
186.8 KiBod 2012-13597
Inżynieria systemów
Małgorzata Jaros
187.5 KiBod 2012-13707
Maszyny do produkcji zwierzęcej
Jarosław Chlebowski
187.5 KiBod 2012-13544
Zip-1st-stac-zarzadzanie
Piotr Borowski
187.9 KiBod 2012-13563
Praktyka Zawodowa
Marek Wawer
187.9 KiBod 2012-13326
Maszyny do produkcji roślinnej
Stanisław Gach
188.6 KiBod 2012-13640
Eksploatacja techniczna
Marek Klimkiewicz
189.4 KiBod 2012-13406
Grafika inżynierska
Marek Wawer
190.0 KiBod 2012-13494
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Ewa Piotrowska
190.1 KiBod 2012-13600
Przechowalnictwo
Michał Sypuła
190.5 KiBod 2012-13561
Procesy produkcji roślinnej
Marek Gaworski
191.3 KiBod 2012-13603
Systemy Informatyczne Wspomagania Produkcji
Marek Wawer
191.5 KiBod 2012-13447
Maszynoznawstwo leśne
Krzysztof Wójcik
191.5 KiBod 2012-13580
Seminarium dyplomowe I
Marek Klimkiewicz
191.5 KiBod 2012-13374
Maszyny leśne
Krzysztof Wójcik
193.2 KiBod 2012-13427
Maszynoznawstwo
Aleksander Lisowski
194.1 KiBod 2012-13526
Technologia produkcji rolniczej – projekt
Marek Gaworski
194.3 KiBod 2012-13583
Procesy produkcji zwierzęcej
Bogdan Dróżdż
196.8 KiBod 2012-13344
Nauka o materiałach
Jerzy Michalski
196.9 KiBod 2012-13547
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego
Janusz Wojdalski
198.3 KiBod 2012-13607
Seminarium dyplomowe II
Marek Gaworski
199.7 KiBod 2012-13339
Technologia produkcji leśnej - projekt
Witold Zychowicz
202.1 KiBod 2012-13392
Mikroekonomia
Anna Maria Klepacka
202.4 KiBod 2012-13548
Komputerowe przetwarzanie danych
Mariusz Sojak
203.2 KiBod 2012-13417
Logistyka w przedsiębiorstwie
Witold Zychowicz
211.7 KiBod 2012-13528
Komunikowanie społeczne
Krystyna Krzyżanowska
212.7 KiBod 2012-13528
Procesy produkcyjne w przetwórstwie
Janusz Wojdalski
214.4 KiBod 2012-13453
Technika cieplna
Agnieszka Kaleta
214.6 KiBod 2012-13529
Socjologia pracy
Małgorzata Herudzińska
214.9 KiBod 2012-13386
Statystyka matematyczna
Wojciech Hyb
215.8 KiBod 2012-13594
Budowa maszyn
Jacek Klonowski
222.8 KiBod 2012-13815
Rachunek kosztów dla inżynierów
Grażyna Paulina Wójcik
224.3 KiBod 2012-13402
Rynek maszyn rolniczych i leśnych
Jan Kamiński
225.9 KiBod 2012-13846
Technologia Żywności
Janusz Wojdalski
228.0 KiBod 2012-13633
Pojazdy rolnicze i leśne
Adam Ekielski
232.8 KiBod 2012-13566
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem
Jerzy Buliński
238.5 KiBod 2012-13498
Laboratorium sterowników
Robert Sałat
244.7 KiBod 2012-13423
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Robert Sałat
250.1 KiBod 2012-131003
Maszyny do produkcji zwierzęcej
253.2 KiBod 2016/17269
Mechanika i wytrzymałość materiałów (od marca 2015)
Ewa Piotrowska
257.1 KiBod 03.2015312
Projektowanie inżynierskie
Jacek Klonowski
262.8 KiBod 2012-13796
Zarządzanie produkcją i usługami
Tomasz Nurek
311.5 KiBod 2012-13559

Inżynieria Systemów Biotechnicznych

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Matematyka ze statystyką
28.8 KiBod 2015/16118
Matematyka wyższa I
29.5 KiBod 2015/16179
Mikroekonomia
33.4 KiBod 2015/16113
Wytrzymałość materiałów
34.7 KiBod 2015/1689
Język francuski
36.2 KiBod 2015/16103
Język niemiecki
36.4 KiBod 2015/1684
Język angielski
36.9 KiBod 2015/1688
Chemia
36.9 KiBod 2015/1697
Produkcja leśna
42.7 KiBod 2015/1692
Ochrona środowiska
42.7 KiBod 2015/16139
Język rosyjski
43.4 KiBod 2015/16125
Nauka o materiałach
44.8 KiBod 2016/17127
Mechanika
45.6 KiBod 2015/1697
Podstawy produkcji przyrodniczej
46.0 KiBod 2015/16116
Produkcja zwierzęca
46.3 KiBod 2015/16196
Produkcja rolnicza
47.0 KiBod 2015/16137
Grafika Inżynierska I
83.7 KiBod 2015/16128
Wytrzymałość materiałów
139.0 KiBod 2016/17231
Podstawy technologii i organizacji produkcji
146.7 KiBod 2016/1797
Maszynoznawstwo
190.9 KiBod 2017/18157
Maszynoznawstwo
191.1 KiBod 2016/17212
Technologie informacyjne
191.7 KiBod 2016/17258
Technologie informacyjne
191.7 KiBod 2015/16132
Chemia
Piotr Koczoń
194.6 KiBod 2017/18141
Maszyny robocze mobilne
197.5 KiBod 2017/18220
Ochrona środowiska
198.3 KiBod 2017/18176
Technologia wytwarzania
198.4 KiBod 2017/18231
Grafika inżynierska
200.1 KiBod 2017/18280
Metrologia
200.6 KiBod 2016/17124
Mechanika
201.0 KiBod 2016/17157
Metrologia
201.0 KiBod 2017/1898
Mikroekonomia
201.5 KiBod 2016/17108
Nauka o materiałach
201.7 KiBod 2016/1790
Napędy
207.5 KiBod 2016/17172
Termodynamika
212.1 KiBod 2017/18256
Termodynamika
212.6 KiBod 2016/1779
Podstawy konstrukcji maszyn
226.3 KiBod 2016/17245
Produkcja roślinna
229.3 KiBod 2016/17279
Zarządzanie projektami
234.4 KiBod 2016/17157
Podstwawy produkcji przyrodniczej
237.3 KiBod 2016/17109
Ergonomia
240.5 KiBod 2016/17145
Komunikowanie społeczne
241.3 KiBod 2016/17113
Mikroekonomia
247.5 KiBod 2017/18224
Grafika inżynierska II
296.9 KiBod 2015/16139
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -