Sylabusy

Sylabusy – studia stacjonarne I stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia

Technika Rolnicza i Leśna

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Wytrzymałość materiałów
Andrzej Bryś
33.5 KiBod 2015/16275
Techniki rolnictwa precyzyjnego
Adam Świętochowski
41.2 KiBod 2015/16593
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
43.2 KiBod 2015/16175
Geotermia i pompy ciepła
Dariusz Czekalski
43.5 KiBod 2015/16357
Słoneczne instalacjie cieplne
Dariusz Czekalski
45.2 KiBod 2015/16178
Eksploatacja techniczna
Marek Klimkiewicz
46.2 KiBod 2015/16196
Technika cieplna
Agnieszka Kaleta
46.7 KiBod 2015/16175
Słoneczne instalacje grzewcze
160.8 KiBod 2017/18153
Towaroznawstwo rolnicze
Krzysztof Kostyra
181.4 KiBod 2012-13398
Geotermia i pompy ciepła
183.2 KiBod 2017/18163
Nauka o materiałach - wykład
Jacek Słoma
188.3 KiBod 2012-13715
Nauka o materiałach - ćwiczenia
Jacek Słoma
189.4 KiBod 2012-13443
Hydrotechnika
Sławomir Bajkowski
189.5 KiBod 2015/16169
Ekonomia
Anna Maria Klepacka
190.2 KiBod 2012-13705
Małe elektrownie wodne
Sławomir Bajkowski
190.8 KiBod 2012-13842
Techniki rolnictwa precyzyjnego
191.4 KiBod 2017/18109
Maszyny leśne - projekt
Jacek Brzózko
192.1 KiBod 2012-13405
Organizacja produkcji rolniczej i usług
Marek Gaworski
193.1 KiBod 2012-13544
Podstawy konstrukcji maszyn
Aleksander Lisowski
193.1 KiBod 2012-131947
Maszynoznawstwo leśne
Jacek Brzózko
193.5 KiBod 2012-13540
Maszyny ogrodnicze
Tomasz Nowakowski
193.6 KiBod 2012-13532
Teoria Maszyn i Mechanizmów
Tomasz Nowakowski
194.0 KiBod 2012-131391
Produkcja rolnicza i leśna
Marek Gaworski
195.1 KiBod 2012-13329
Biologiczne Podstawy Produkcji
Grażyna Mastalerczuk
195.3 KiBod 2012-13412
Eksploatacja techniczna
Marek Klimkiewicz
195.4 KiBod 2012-13784
Komputerowe przetwarzanie danych
Mariusz Sojak
196.1 KiBod 2012-13371
Technologia informacyjna
Mariusz Sojak
198.1 KiBod 2012-13487
Metody numeryczne w inżynierii
Ewa Kukiełko
199.3 KiBod 2012-13602
Energetyka wiatrowa
199.6 KiBod 2017/1893
Seminarium dyplomowe sem. 7
Witold Zychowicz
199.7 KiBod 2012-13368
Systemy Informatyczne w Leśnictwie
Arkadiusz Gendek
199.7 KiBod 2012-13285
Seminarium dyplomowe sem. 6
Witold Zychowicz
199.8 KiBod 2012-13286
Ćwiczenia terenowe profilowane T
Dariusz Czekalski
200.0 KiBod 2012-13581
Fizyka
Mirosław Dolata
200.3 KiBod 2012-13319
Grafika Inżynierska
Marek Wawer
200.4 KiBod 2012-131502
Ćwiczenia terenowe profilowane R
Stanisław Gach
200.5 KiBod 2012-13427
Rynek energii
Witold Włodarczyk
200.5 KiBod 2012-13328
Przechowalnictwo
Michał Sypuła
200.6 KiBod 2012-13690
Technika grzewcza
Jarosław Olszak
200.7 KiBod 2012-13351
Użytkowanie maszyn leśnych
Adam Maciak
200.8 KiBod 2012-13431
Praktyka Zawodowa
Marek Wawer
201.1 KiBod 2012-13347
Wytrzymałość materiałów
Ewa Piotrowska
201.1 KiBod 2012-13373
Użytkowanie maszyn leśnych - projekt
Adam Maciak
201.3 KiBod 2012-13282
Chemia
201.6 KiBod 2012-13496
Maszyny leśne
Adam Maciak
201.7 KiBod 2012-13529
Układy hydrauliczne
Jerzy Więsik
201.9 KiBod 2012-13834
Projektowanie Procesów Technologicznych w Leśnictwie
Arkadiusz Gendek
202.0 KiBod 2012-13276
Logistyka
Witold Zychowicz
202.0 KiBod 2012-13610
Podstawy Elektroniki
Rafał Korupczyński
202.2 KiBod 2012-13412
Maszyny do produkcji zwierzęcej
Jarosław Chlebowski
202.2 KiBod 2012-13773
Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego
Janusz Wojdalski
202.9 KiBod 2012-131057
Ćwiczenia terenowe profilowane L
Jan Grzegorz Skarżyński
203.1 KiBod 2012-13376
Energetyka Wiatrowa
Rafał Korupczyński
203.1 KiBod 2012-13317
Słoneczne Instalacje Grzewcze
Dariusz Czekalski
204.2 KiBod 2012-13358
Uprawa roślin energetycznych
Zdzisław Wyszyński
205.7 KiBod 2012-13571
Użytkowanie lasu
Jan Grzegorz Skarżyński
205.9 KiBod 2012-13423
Użytkowanie maszyn przetwórstwa spożywczego
Janusz Wojdalski
206.0 KiBod 2012-13829
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
211.4 KiBod 2012-13445
Języki programowania
Krzysztof Górnicki
213.9 KiBod 2012-13380
Komunikowanie społeczne
Krystyna Krzyżanowska
214.3 KiBod 2012-13366
Technika cieplna
Agnieszka Kaleta
214.5 KiBod 2012-13361
Mechanika ogólna
Ewa Piotrowska
214.6 KiBod 2012-13560
Inżynieria elektryczna
Andrzej Chochowski
216.4 KiBod 2012-13797
Maszynoznawstwo rolnicze
Jacek Klonowski
222.0 KiBod 2012-13612
Technologie produkcji biomasy
Jacek Klonowski
222.4 KiBod 2012-13409
Transport i składowanie drewna
Witold Zychowicz
222.8 KiBod 2012-13879
Maszyny do produkcji roślinnej
Jacek Klonowski
223.4 KiBod 2012-13452
Maszyny rolnicze - projekt
Stanisław Gach
227.2 KiBod 2012-13536
Użytkowanie maszyn
Jacek Skudlarski
229.7 KiBod 2012-13381
Technologia Żywności
Janusz Wojdalski
230.7 KiBod 2012-13825
Użytkowanie maszyn - projekt
Jacek Skudlarski
231.7 KiBod 2012-13466
Pojazdy rolnicze i leśne
Adam Ekielski
232.5 KiBod 2012-13643
Automatyka i podstawy sterowania
Robert Sałat
234.5 KiBod 2012-13744
Technologie biopaliw ciekłych i gazowych
Adam Kupczyk
236.5 KiBod 2012-13469
Rachunek kosztów dla inżynierów
Grażyna Paulina Wójcik
238.7 KiBod 2012-13354
Jakość wyrobów
Jerzy Buliński
244.1 KiBod 2012-13453
Certyfikacja
Jerzy Buliński
245.2 KiBod 2012-13328
Matematyka Wyższa I
Włodzimierz Wojas
246.2 KiBod 2012-13587
Matematyka Wyższa II
Włodzimierz Wojas
249.2 KiBod 2012-13583
Socjologia
Małgorzata Herudzińska
251.6 KiBod 2012-13496
Hydrotechnika
Słwomir Bajkowski
256.3 KiB07.10.2014374
Geotermia i Pompy Ciepła
Dariusz Czekalski
265.3 KiBod 2012-13285
Małe elektrownie wodne (od 2015.03.04)
Sławomir Bajkowski
274.4 KiB4.03.2015509
Język angielski sem. 2
Elżbieta Smol
287.7 KiBod 2012-13332
Język angielski sem. 3
Elżbieta Smol
289.9 KiBod 2012-13340
Ergonomia
Jerzy Buliński
343.7 KiBod 2012-13323

Technologie Energii Odnawialnej

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Socjologia
Anna Landau-Czajka
29.5 KiBod 2015/16307
Słoneczne Instalacje Grzewcze
Dariusz Czekalski
33.0 KiBod 2012-13680
Seminarium dyplomowe
Aleksander Lisowski
33.4 KiBod 2015/16167
Ochrona własności intelektualnej
Irena Ozimek
34.7 KiBod 2012-13400
Rynek energii
Witold Włodarczyk
34.8 KiBod 2012-13600
Technologie uprawy roślin energetycznych
Adam Strużyk
36.3 KiBod 2012-13361
Komputerowe przetwarzanie danych
Mariusz Sojak
36.4 KiBod 2012-13906
Socjologia
Małgorzata Herudzińska
36.9 KiBod 2012-13433
Meteorologia i Klimatologia
Grzegorz Majewski
37.2 KiBod 2012-13419
Język angielski
Elżbieta Smol
37.2 KiBod 2012-13413
Informatyka
Mariusz Sojak
37.7 KiBod 2012-13562
Pojazdy i silniki spalinowe
Adam Ekielski
38.0 KiBod 2012-13413
Eksploatacja maszyn i urządzeń
Marek Klimkiewicz
38.0 KiBod 2012-13597
Produkcja i przetwórstwo biomasy
Adam Strużyk
39.4 KiBod 2012-13478
Systemy fotowoltaiczne
Rafał Korupczyński
39.5 KiBod 2015/16246
Turbiny i generatory
Tomasz Bakoń
40.0 KiBod 2015/16190
Hydrologia
Stefan Ignar
40.6 KiBod 2012-13673
Matematyka Wyższa I
Włodzimierz Wojas
40.6 KiBod 2012-13557
Maszyny rolnicze i leśne
Jacek Klonowski
40.8 KiBod 2012-13583
Seminarium dyplomowe II
Dariusz Czekalski
41.2 KiBod 2012-13261
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Ewa Piotrowska
41.6 KiBod 2012-131306
Prawo gospodarcze i handlowe
Piotr Gołasa
41.7 KiBod 2015/16397
Energoelektronika
Rafał Korupczyński
41.7 KiBod 2012-13665
Seminarium dyplomowe I
Dariusz Czekalski
41.8 KiBod 2012-13304
Jakość energii
Rafał Korupczyński
41.8 KiBod 2015/16184
Turbiny i generatory
Tomasz Bakoń
42.0 KiBod 2012-13354
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
42.4 KiBod 2015/16178
Biotechnologiczne podstawy produktywności rolniczej
Wojciech Pląder
42.7 KiBod 2012-13392
Systemy Informacji Przestrzennej
Tomasz Nurek
43.2 KiBod 2012-13608
Budownictwo ogólne
Marcin Pisarski
43.2 KiBod 2012-13437
Energetyka Wiatrowa
Rafał Korupczyński
43.5 KiBod 2012-13454
Ochrona środowiska
Grażyna Obidoska
43.6 KiBod 2012-13332
Maszynoznawstwo
Aleksander Lisowski
43.9 KiBod 2012-13510
Maszynoznawstwo
Aleksander Lisowski
43.9 KiBod 2015/16195
Podstawy zarządzania
Piotr Borowski
44.0 KiBod 2012-13317
Energetyka Słoneczna
Dariusz Czekalski
44.0 KiBod 2012-13323
Elektroenergetyka
Andrzej Chochowski
44.3 KiBod 2015/16254
Fizyka
Mirosław Dolata
44.5 KiBod 2012-13633
Matematyka wyższa I
Włodzimierz Wojas
45.0 KiBod 2015/16203
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
45.0 KiBod 2012-13581
Statystyka
Joanna Kaleta
45.1 KiBod 2012-13587
Termodynamika techniczna
Agnieszka Kaleta
45.3 KiBod 2015/16206
Mechanika gruntów i geotechnika
Eugeniusz Koda
45.6 KiBod 2012-13707
Chemia
Dorota Kowalska
45.7 KiBod 2012-13575
Termodynamika techniczna
Agnieszka Kaleta
45.7 KiBod 2012-13789
Praktyka Zawodowa
Marek Wawer
45.7 KiBod 2012-13441
Ergonomia
Jerzy Buliński
46.1 KiBod 2012-13557
Geologia
Tomasz Falkowski
46.3 KiBod 2012-13606
Hydrologia (od 2015.04.27)
Stefan Ignar
46.3 KiB27.04.2015326
Grafika inżynierska
Marek Wawer
46.4 KiBod 2012-13453
Produkcja rolnicza
Bogumiła Pawluśkiewicz
46.5 KiBod 2012-13494
Języki programowania
Krzysztof Górnicki
47.1 KiBod 2012-13817
Audyt energetyczny budynków
Krzysztof Wiśniewski
47.4 KiBod 2012-13660
Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja
Jan Bylicki
47.7 KiBod 2012-13496
Mechanika płynów
Janusz Kubrak
47.8 KiBod 2012-131481
Instalacja Geotermiczne
Dariusz Czekalski
50.4 KiBod 2012-13364
Mała Energetyka Wodna
Sławomir Bajkowski
50.4 KiBod 2012-13648
Organizacja i Ekonomika Produkcji
Grażyna Paulina Wójcik
52.4 KiBod 2012-13359
Chemia rolna
Jan Łabętowicz
52.5 KiBod 2012-13639
Programowanie sterowników
Robert Sałat
53.1 KiBod 2012-13641
Rachunek kosztów
Grażyna Paulina Wójcik
54.6 KiBod 2012-13504
Inżynieria elektryczna
Andrzej Chochowski
54.7 KiBod 2012-13723
Automatyka
Robert Sałat
55.6 KiBod 2012-13522
Gospodarka odpadami i ściekami
Kazimierz Garbulewski
55.8 KiBod 2012-13583
Matematyka Wyższa II
Włodzimierz Wojas
63.5 KiBod 2012-13617
Komputerowe przetwarzanie danych
Arkadiusz Ratajski
80.6 KiBod 2015/16225
Informatyka
Monika Janaszek-Mańkowska
82.7 KiBod 2015/16215
Fizyka
Mirosław Dolata
90.6 KiBod 2015/16208
Fizyka
140.2 KiBod 2017/18144
Maszynoznawstwo
151.0 KiBod 2017/18228
Podstawy prawne w energetyce
180.0 KiBod 2017/18119
Seminarium dyplomowe
183.6 KiBod 2017/1891
Instalacje geotermiczne
183.7 KiBod 2017/18211
Nauka o materiałach
Jacek Słoma
189.3 KiBod 2012-13722
Technologie upraw roślin energetycznych
191.8 KiBod 2017/1898
Chemia ogólna
194.7 KiBod 2017/18111
Ogniwa paliwowe
197.8 KiBod 2017/18112
Geologia
199.1 KiBod 2017/1893
Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja
201.8 KiBod 201841
Gospodarka energetyczna
209.0 KiBod 2017/18133
Termodynamika techniczna
212.5 KiBod 2017/18216
Maszyny rolnicze i leśne
213.5 KiBod 2017/18191
Agrofizyka
Leszek Mieszkalski
214.2 KiBod 2012-13566
Systemy fotowoltaiczne
224.4 KiBod 2017/18152
Turbiny i generatory
227.6 KiBod 2017/1888
Programowanie sterowników
243.1 KiBod 2017/18115
Mechanika płynów (od 2015.04.27)
Janusz Kubrak
256.0 KiB27.04.2015492
Mechanika i wytrzymałość materiałów (od marca 2015)
Ewa Piotrowska
257.4 KiBod 03.2015362
Technologie produkcji biopaliw i biogazu
Adam Kupczyk
263.7 KiBod 2012-13895
Matematyka wyższa I
268.1 KiBod 2017/18136
Mała energetyka wodna (od 2015.03.03)
Sławomir Bajkowski
277.9 KiB3.03.2015351

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Seminarium dyplomowe II
Małgorzata Jaros
25.9 KiBod 2015/16163
Ekonometria
Monika Krawiec
33.1 KiBod 2015/16232
Makroekonomia
Anna Maria Klepacka
33.7 KiBod 2012-13521
Matematyka
Lucyna Kazieko
34.0 KiBod 2012-13579
Marketing
Leonard Milewski
35.4 KiBod 2012-13388
Finanse i rachunkowość
Marian Podstawka
36.4 KiBod 2012-13389
Technologie produkcji leśnej
Witold Zychowicz
36.7 KiBod 2012-13354
Ekologia i Zarządzanie Środowiskiem
Grażyna Obidoska
36.8 KiBod 2012-13419
Finanse i rachunkowość
Iwona Pomianek
37.2 KiBod 2015/16281
Metrologia
Tomasz Bakoń
37.5 KiBod 2012-13602
Metody sztucznej inteligencji
Jędrzej Trajer
38.5 KiBod 2012-13728
Technologie informacyjne
Monika Janaszek-Mańkowska
38.9 KiBod 2015/16201
Technologie produkcji rolniczej
Marek Gaworski
41.2 KiBod 2012-13603
Biologiczne podstawy produkcji
Grażyna Mastalerczuk
41.6 KiBod 2015/16202
Metody numeryczne w inżynierii
Ewa Kukiełko
43.3 KiBod 2015/16300
Maszyny do produkcji zwierzęcej
Jarosław Chlebowski
43.5 KiBod 2015/16237
Seminarium dyplomowe I
Marek Klimkiewicz
45.0 KiBod 2015/16162
Metrologia
Tomasz Bakoń
46.3 KiBod 2015/16201
Technika cieplna
Agnieszka Kaleta
47.0 KiBod 2015/16180
Inżynieria elektryczna
Andrzej Chochowski
53.9 KiBod 2012-131118
Eksploatacja techniczna
Marek Klimkiewicz
54.6 KiBod 2015/16222
Socjologia
Małgorzata Herudzińska
61.5 KiB469
Język angielski
Elżbieta Smol
63.3 KiBod 2012-13468
Maszynoznawstwo Rolnicze
Tomasz Nowakowski
177.0 KiBod 2012-13579
Biologiczne Podstawy Produkcji
Grażyna Mastalerczuk
180.4 KiBod 2012-13563
Rynek finansowy
Piotr Borowski
180.4 KiBod 2012-13525
Chemia
Ewa Ostrowska-Ligęza
184.6 KiBod 2012-13737
Procesy produkcyjne w leśnictwie
Witold Zychowicz
185.2 KiBod 2012-13645
Towaroznawstwo rolnicze i leśne
Krzysztof Kostyra
186.4 KiBod 2012-13646
Technologia informacyjna
Mariusz Sojak
186.8 KiBod 2012-13393
Języki programowania
Arkadiusz Ratajski
186.8 KiBod 2012-13591
Inżynieria systemów
Małgorzata Jaros
187.5 KiBod 2012-13689
Maszyny do produkcji zwierzęcej
Jarosław Chlebowski
187.5 KiBod 2012-13526
Zip-1st-stac-zarzadzanie
Piotr Borowski
187.9 KiBod 2012-13552
Praktyka Zawodowa
Marek Wawer
187.9 KiBod 2012-13322
Maszyny do produkcji roślinnej
Stanisław Gach
188.6 KiBod 2012-13629
Eksploatacja techniczna
Marek Klimkiewicz
189.4 KiBod 2012-13396
Grafika inżynierska
Marek Wawer
190.0 KiBod 2012-13480
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Ewa Piotrowska
190.1 KiBod 2012-13581
Przechowalnictwo
Michał Sypuła
190.5 KiBod 2012-13555
Procesy produkcji roślinnej
Marek Gaworski
191.3 KiBod 2012-13591
Systemy Informatyczne Wspomagania Produkcji
Marek Wawer
191.5 KiBod 2012-13437
Maszynoznawstwo leśne
Krzysztof Wójcik
191.5 KiBod 2012-13571
Seminarium dyplomowe I
Marek Klimkiewicz
191.5 KiBod 2012-13370
Maszyny leśne
Krzysztof Wójcik
193.2 KiBod 2012-13412
Maszynoznawstwo
Aleksander Lisowski
194.1 KiBod 2012-13518
Technologia produkcji rolniczej – projekt
Marek Gaworski
194.3 KiBod 2012-13571
Procesy produkcji zwierzęcej
Bogdan Dróżdż
196.8 KiBod 2012-13337
Nauka o materiałach
Jerzy Michalski
196.9 KiBod 2012-13531
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego
Janusz Wojdalski
198.3 KiBod 2012-13597
Seminarium dyplomowe II
Marek Gaworski
199.7 KiBod 2012-13335
Technologia produkcji leśnej - projekt
Witold Zychowicz
202.1 KiBod 2012-13385
Mikroekonomia
Anna Maria Klepacka
202.4 KiBod 2012-13529
Komputerowe przetwarzanie danych
Mariusz Sojak
203.2 KiBod 2012-13408
Logistyka w przedsiębiorstwie
Witold Zychowicz
211.7 KiBod 2012-13516
Komunikowanie społeczne
Krystyna Krzyżanowska
212.7 KiBod 2012-13518
Procesy produkcyjne w przetwórstwie
Janusz Wojdalski
214.4 KiBod 2012-13447
Technika cieplna
Agnieszka Kaleta
214.6 KiBod 2012-13511
Socjologia pracy
Małgorzata Herudzińska
214.9 KiBod 2012-13374
Statystyka matematyczna
Wojciech Hyb
215.8 KiBod 2012-13580
Budowa maszyn
Jacek Klonowski
222.8 KiBod 2012-13797
Rachunek kosztów dla inżynierów
Grażyna Paulina Wójcik
224.3 KiBod 2012-13392
Rynek maszyn rolniczych i leśnych
Jan Kamiński
225.9 KiBod 2012-13829
Technologia Żywności
Janusz Wojdalski
228.0 KiBod 2012-13618
Pojazdy rolnicze i leśne
Adam Ekielski
232.8 KiBod 2012-13553
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem
Jerzy Buliński
238.5 KiBod 2012-13490
Laboratorium sterowników
Robert Sałat
244.7 KiBod 2012-13411
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Robert Sałat
250.1 KiBod 2012-13977
Maszyny do produkcji zwierzęcej
253.2 KiBod 2016/17259
Mechanika i wytrzymałość materiałów (od marca 2015)
Ewa Piotrowska
257.1 KiBod 03.2015305
Projektowanie inżynierskie
Jacek Klonowski
262.8 KiBod 2012-13787
Zarządzanie produkcją i usługami
Tomasz Nurek
311.5 KiBod 2012-13543

Inżynieria Systemów Biotechnicznych

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Matematyka ze statystyką
28.8 KiBod 2015/16112
Matematyka wyższa I
29.5 KiBod 2015/16162
Mikroekonomia
33.4 KiBod 2015/16108
Wytrzymałość materiałów
34.7 KiBod 2015/1685
Język francuski
36.2 KiBod 2015/1699
Język niemiecki
36.4 KiBod 2015/1680
Język angielski
36.9 KiBod 2015/1682
Chemia
36.9 KiBod 2015/1687
Produkcja leśna
42.7 KiBod 2015/1687
Ochrona środowiska
42.7 KiBod 2015/16129
Język rosyjski
43.4 KiBod 2015/16119
Nauka o materiałach
44.8 KiBod 2016/17107
Mechanika
45.6 KiBod 2015/1689
Podstawy produkcji przyrodniczej
46.0 KiBod 2015/1694
Produkcja zwierzęca
46.3 KiBod 2015/16178
Produkcja rolnicza
47.0 KiBod 2015/16125
Grafika Inżynierska I
83.7 KiBod 2015/16115
Wytrzymałość materiałów
139.0 KiBod 2016/17215
Podstawy technologii i organizacji produkcji
146.7 KiBod 2016/1789
Maszynoznawstwo
190.9 KiBod 2017/18147
Maszynoznawstwo
191.1 KiBod 2016/17199
Technologie informacyjne
191.7 KiBod 2016/17237
Technologie informacyjne
191.7 KiBod 2015/16125
Chemia
Piotr Koczoń
194.6 KiBod 2017/18126
Maszyny robocze mobilne
197.5 KiBod 2017/18208
Ochrona środowiska
198.3 KiBod 2017/18162
Technologia wytwarzania
198.4 KiBod 2017/18214
Grafika inżynierska
200.1 KiBod 2017/18244
Metrologia
200.6 KiBod 2016/17118
Mechanika
201.0 KiBod 2016/17139
Metrologia
201.0 KiBod 2017/1896
Mikroekonomia
201.5 KiBod 2016/17103
Nauka o materiałach
201.7 KiBod 2016/1784
Napędy
207.5 KiBod 2016/17168
Termodynamika
212.1 KiBod 2017/18223
Termodynamika
212.6 KiBod 2016/1771
Podstawy konstrukcji maszyn
226.3 KiBod 2016/17228
Produkcja roślinna
229.3 KiBod 2016/17228
Zarządzanie projektami
234.4 KiBod 2016/17144
Podstwawy produkcji przyrodniczej
237.3 KiBod 2016/17103
Ergonomia
240.5 KiBod 2016/17135
Komunikowanie społeczne
241.3 KiBod 2016/17109
Mikroekonomia
247.5 KiBod 2017/18205
Grafika inżynierska II
296.9 KiBod 2015/16134
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -