Sylabusy

Sylabusy – studia stacjonarne II stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia

 

Technologie Energii Odnawialnej

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Analiza Rynku Energii
Witold Włodarczyk
89.0 KiBod 2012240
Ćwiczenia terenowe
Dariusz Czekalski
79.0 KiBod 2012175
Globalne Procesy Klimatyczne
Szymon Malinowski
58.0 KiBod 2012185
Globalny rozwój energetyki
Bronisław Słowiński
235.9 KiBod 2012290
Gospodarka Finansowa Samorządów
Piotr Borowski
201.1 KiBod 2012164
Hybrydowe systemy energetyczne
Paweł Obstawski
243.2 KiBod 2012418
Infrastruktura Energetyczna Obszarów Wiejskich
Tomasz Bakoń
49.2 KiBod 2012220
Inżynieria Środowiska
Jerzy Jeznach
203.5 KiBod 2012198
Jakość energii
Rafał Korupczyński
199.3 KiBod 2012257
Jakość energii
197.8 KiBod 2017/1815
Klimatologia Stosowana
Tomasz Rozbicki
191.7 KiBod 2012249
Logistyka
Witold Zychowicz
203.0 KiBod 2012263
Lokalny audyt energetyczny
Krzysztof Wiśniewski
230.9 KiBod 2012250
Metody prognozowania
Małgorzata Jaros
189.2 KiBod 2012416
Niekonwencjonalne źródła energii
Dariusz Czekalski
45.9 KiBod 2012300
Oceny oddziaływania na środowisko
Bogumiła Pawluśkiewicz
46.4 KiBod 2012222
Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Jarosław Ćwiek-Karpowicz
228.6 KiBod 2012572
Prawo energetyczne
Karol Lasocki
209.2 KiBod 2012219
Projekt technologiczny energetyki źródeł odnawialnych
Aleksander Lisowski
216.4 KiBod 2012289
Przetwarznie i akumulacja energii
Wojciech Urbański
239.4 KiBod 2012234
Seminarium dyplomowe
184.6 KiBod 2017/1825
Seminarium dyplomowe I
Aleksander Lisowski
187.7 KiBod 2012154
Seminarium dyplomowe II
Aleksander Lisowski
190.1 KiBod 2012196
Seminarium dyplomowe III
Aleksander Lisowski
187.3 KiBod 2012147
Zarządzanie projektami i innowacjami
Henryk Roszkowski
227.6 KiBod 2012231
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Józef Mosiej
222.9 KiBod 2012239

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Audyt wewnętrzny w jednostkach organizacyjnych
Grażyna Paulina Wójcik
223.5 KiBod 2012508
Certyfikacja
Jerzy Buliński
247.9 KiBod 2012239
Finansowa diagnoza przedsiębiorstwa
Justyna Franc-Dąbrowska
216.0 KiBod 2012283
Finansowanie Samorządów
Piotr Borowski
186.4 KiBod 2012230
Funkcjonowanie rynku maszyn rolniczych
Jan Kamiński
228.7 KiBod 2012214
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
213.2 KiBod 2012284
Infrastruktura Energetyczna Obszarów Wiejskich
Tomasz Bakoń
220.6 KiBod 2012179
Innowacyjność przedsiębiorstwa
Krzysztof Kostyra
179.2 KiBod 2012296
Modele biznesu
Anna Maria Klepacka
201.5 KiBod 2012430
Ochrona własności intelektualnej
Irena Ozimek
36.5 KiBod 2012251
Odnawialne Źródła Energii
Dariusz Czekalski
189.7 KiBod 2012190
Organizacja produkcji w systemie gospodarki żywnościowej
Marek Gaworski
192.5 KiBod 2012165
Organizacja przetwórstwa rolno-spożywczego
Janusz Wojdalski
209.4 KiBod 2012307
Organizacja systemów produkcyjnych
Adam Ekielski
258.2 KiBod 15.12.2014308
Organizacyjno techniczne metody doskonalenia produkcji roślinnej
Małgorzata Powałka
192.0 KiBod 2012238
Projekt założeń do planu energetycznego gminy
Andrzej Chochowski
188.8 KiBod 2012171
Przetwórstwo biomasy
Aleksander Lisowski
193.2 KiBod 2012338
Rolnictwo proekologiczne
Jan Kamiński
247.5 KiBod 2012221
Seminarium dyplomowe I
189.8 KiBod 2012208
Seminarium dyplomowe II
189.8 KiBod 2012197
Seminarium dyplomowe III
189.6 KiBod 2012195
Systemy Informacji Przestrzennej
Tomasz Nurek
225.3 KiBod 2012224
Systemy sterowania produkcją
Robert Sałat
214.1 KiBod 2012270
Systemy wspomagania decyzji
Jędrzej Trajer
36.9 KiBod 2012359
Technika produkcji roślin energetycznych
Tomasz Nowakowski
28.1 KiBod 2012176
Technologie przetwarzania materiałów
Jacek Słoma
208.2 KiBod 2012233
Zarządzanie innowacjami
Piotr Borowski
186.3 KiBod 2012187
Zarządzanie kosztami jakości
Grażyna Paulina Wójcik
226.7 KiBod 2012626
Zarządzanie projektami i innowacjami
Henryk Roszkowski
213.5 KiBod 2012202
Zarządzanie strategiczne
Grażyna Paulina Wójcik
224.0 KiBod 2012-13342
Zarządzanie usługami w zapleczu technicznym rolnictwa
Marek Klimkiewicz
30.0 KiBod 2012155
Zarządzanie w agrobiznesie
Adam Kupczyk
34.7 KiBod 2012336
Zintegrowane Systemy Zarządzania
Grażyna Paulina Wójcik
224.4 KiBod 2012303

Technika Rolnicza i Leśna

Obecnie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna (studia stacjonarne II stopnia) studia nie są realizowane.

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -