Katedra

Budowa Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

I ETAP BUDOWY

Niezwykle trudne warunki lokalowe Wydziału skłoniły władze dziekańskie do podjęcia starań o poprawę warunków pracy i studiowania. Dziekan Wydziału doc. dr hab. inż. Jerzy Więsik wspólnie z prodziekanem doc. dr. hab. inż. Czesławem Waszkiewiczem opracowali plan budowy Wydziału, który z biegiem lat uległ daleko idącym zmianom.

W 1988 roku, za zgodą rektora prof. dr. hab. Wiesława Bareja, rozpoczął się proces projektowania budynku, w którym od początku uczestniczył doc. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, prodziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej. W dwa lata później, w końcu 1990 roku, również rektor prof. dr hab. Wiesław Barej podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji.

Uroczystość przekazania do użytku I etapu inwestycji pod nazwą „Kompleks laboratoryjno – badawczy maszyn i urządzeń rolniczych” odbyła się w dniu 26 czerwca 1998 roku.

Przybyłych gości w imieniu JM Rektora, prof. dr. hab. Włodzimierza Klucińskiego, dziekana Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej, prof. dr. hab. Alojzego Skrobackiego oraz własnym powitał kierownik Katedry Maszyn Rolniczych prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz.

W uroczystości wzięli udział:

 • mgr Izabella Sierakowska, poseł na Sejm RP,
 • dr inż. Zbigniew Kruszewski,
 • senator RP i kanclerz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,
 • dr inż. Czesław Siekierski, poseł na Sejm RP i dyrektor FAPA,
 • mgr inż. Stanisław Walenta, zastępca dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji,
 • mgr Jan Kołodziejski, zastępca dyrektora Departamentu Badań Komitetu Badań Naukowych,
 • prof. dr hab. Jan Gieroba, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie,
 • doc. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki, zastępca dyrektora Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie,
 • dr inż. Henryk Wojciechowski, zastępca dyrektora Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
 • prof. dr inż. Zdzisław Kośmicki, kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Rolniczych Politechniki Poznańskiej,
 • Jan Brandenburg, wicedyrektor Fabryki Maszyn Rolniczych PILMET we Wrocławiu,
 • mgr inż. Stanisław Kita, dyrektor Fabryki Maszyn i Urządzeń Rolniczych AGROMET-PIONIER w Strzelcach Opolskich,
 • mgr inż. Stefan Kopańczyk, dyrektor Fabryki Maszyn Rolniczych FAMAROL w Słupsku,
 • mgr inż. Kazimierz Pieńkowski, dyrektor Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych,
 • mgr inż. Walenty Salej, główny konstruktor Spółki BIZON w Płocku,
 • mgr inż. Stanisław Siwiński, dyrektor KONGSKILDE-POLSKA w Kutnie,
 • mgr inż. Jerzy Szczepanik, dyrektor Fabryki Maszyn Rolniczych, POL-MOT-WARFAMA w Dobrym Mieście,
 • mgr inż. Janusz Zieliński, prezes Spółki FARM-MOT w Warszawie,
 • władze rektorskie Uczelni z JM Rektorem prof. dr. hab. Włodzimierzem Klucińskim,
 • władze administracyjne Uczelni z zastępcą dyrektora inż. Tadeuszem Lichockim,
 • władze Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej z dziekanem prof. dr. hab. Alojzym Skrobackim,
 • prof. dr. hab. inż. Tomasz Brandyk,
 • dziekan Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska,
 • prof. dr hab. inż. Witold Dzbeński,
 • dziekan Wydziału Technologii Drewna,
 • dr inż. Marcin Pisarski – główny projektant budynku i kierownik Katedry Budownictwa Wiejskiego,
 • Stanisław Steczkiewicz, dyrektor firmy STEBUD w Ciechanowie – wykonawca I-go etapu inwestycji,
 • oraz pracownicy Uczelni, Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej oraz Katedry Maszyn Rolniczych.

Podczas swojego wystąpienia, prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz m. in. powiedział:

„Wyjątkowo długi okres budowy został spowodowany kryzysem gospodarczym jaki wystąpił na początku lat dziewięćdziesiątych oraz zmianą priorytetów kolejnej kadencji władz Uczelni w latach 1991 – 1996. Dopiero w ubiegłym roku zostały podjęte prace nad dokończeniem I-go etapu inwestycji. Stało się to możliwe dzięki gronu przyjaciół wspierających moje działania o uzyskanie dotacji finansowej z Komitetu Badań Naukowych. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które do tego się przyczyniły, a szczególnie: pani poseł Izabelli Sierakowskiej, panu profesorowi Wiesławowi Barejowi, panu dyrektorowi Janowi Kołodziejskiemu i JM Rektorowi Włodzimierzowi Klucińskiemu”.

W wyniku zakończenia pierwszego etapu inwestycji o kubaturze 2450 m3 i powierzchni 600 m2 Podczas uroczystości dyrektor mgr inż. S. Walenta wręczył prof. dr hab. inż. Czesławowi Waszkiewiczowi Certyfikat Akredytacji, przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Katedra Maszyn Rolniczych, jako jedyna jednostka uczelniana w kraju, uzyskała uprawnienia do badania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Katedra jest także pierwszą jednostką organizacyjną w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego posiadającą akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Kierownik Katedry złożył podziękowanie audytorom Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, którzy brali udział w procesie akredytacji, oraz podziękował kierownikowi Laboratorium prof. dr. hab. Zbigniewowi Majewskiemu i całemu zespołowi pracowników Katedry Maszyn Rolniczych za zaangażowanie i włożony wkład pracy w przygotowanie Jednostki do akredytacji.

Z okazji oddania do użytku I-go etapu inwestycji oraz uzyskania Certyfikatu Akredytacji było wiele życzeń i listów gratulacyjnych.

Uroczystość umilała kapela podwórkowa „OJRA”, działająca przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej, której założycielem i szefem jest Józef Komorowski.

Katedra Maszyn Rolniczych uzyskała pomieszczenia ogólnotechniczne, warsztatowo-obsługowe maszyn rolniczych oraz pokoje dla pracowników”.

II ETAP BUDOWY

II etap budowy Katedry, o powierzchni około 1750 m2 i kubaturze 7300 m3, był realizowany w latach 1998 – 2000.

Uroczystość przekazania do użytku całej inwestycji odbyła się w dniu 18 września 2000 roku.

Przybyłych Gości w imieniu JM Rektora, prof. dr. hab. Włodzimierz Klucińskiego oraz własnym powitał dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz.

W uroczystości wzięli udział:

 • dr Jan Krzysztof Frąckowiak, podsekretarz stanu w Komitecie Badań Naukowych,
 • dr inż. Zbigniew Kruszewski, senator RP,
 • dr Zdzisław Kałamaga, poseł na Sejm RP,
 • dr inż. Czesław Siekierski, poseł na Sejm RP,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek, rektor AR w Krakowie,
 • mgr inż. Wiesław Maj, dyrektor departamentu Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki,
 • mgr Jan Kołodziejski, zastępca dyrektora Departamentu Badań Komitetu Badań Naukowych,
 • dr Eugeniusz Chyłek, dyrektor Biura Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • mgr inż. Jerzy Lipiec, główny specjalista techniki rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szpryngiel, dziekan Wydziału Techniki Rolniczej AR w Lublinie,
 • dr inż. Aleksander Szeptycki, dyrektor Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie,
 • mgr inż. Leszek Kępa, prezes Grupy Kapitałowej SIPMA w Lublinie,
 • mgr inż. Zbigniew Konopiński, dyrektor generalny Centrali Handlu Zagranicznego AGROMET-MOTOIMPORT w Warszawie,
 • mgr inż. Stefan Kopańczyk, prezes POL-MOT WARFAMA w Dobrym Mieście,
 • mgr inż. Krzysztof Łuszczyk, dyrektor firmy ŁUKOMET w Całowaniu,
 • inż. Janusz Mętrak, dyrektor Zakładów Przemysłu Ciągnikowego URSUS,
 • mgr inż. Dariusz Sińczuk, dyrektor firmy JAR-MET w Węgrowie,
 • mgr inż. Stanisław Siwiński, dyrektor KONGSKILDE-POLSKA w Kutnie,
 • władze rektorskie z JM Rektorem prof. dr. hab. Włodzimierzem Klucińskim,
 • władze administracyjne Uczelni z dyrektorem dr. inż. Władysławem Skarżyńskim,
 • dr hab. inż. Sławomir Podlaski, prof. nadz. SGGW, dziekan Wydziału Rolniczego,
 • dr hab. inż. Jerzy Mozgawa, prof. nadz. SGGW, dziekan Wydziału Leśnego,
 • dr hab. inż. Kazimierz Tomala, prof. nadz. SGGW, dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
 • prof. dr hab. inż. Józef Kulisiewicz, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach,
 • dr hab. Krystyna Gutkowska, dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,
 • dr inż. Marcin Pisarski, główny projektant budynku,
 • mgr inż. Marek Węsierski, prezes firmy MASTER w Warszawie – wykonawcy II etapu inwestycji,
 • oraz pracownicy Uczelni, Wydziału Inżynierii Produkcji i przedstawiciele Samorządu Studenckiego.

W takcie wystąpienia, dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz m.in. powiedział:

„Dopiero w 1997 r., dzięki środkom finansowym uzyskanym z Komitetu Badań Naukowych i z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz funduszom własnym Uczelni stało się możliwe zakończenie inwestycji. W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowanie na ręce panów ministra Jana Krzysztofa Frąckowiaka i dyrektora Jana Kołodziejskiego oraz JM Rektora Włodzimierza Klucińskiego. Serdecznie dziękuje również osobom nieobecnym na dzisiejszej uroczystości, pani poseł Izabelli Sierakowskiej i panu przewodniczącemu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Henrykowi Goryszewskiemu”.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali podsekretarz stanu KBN dr Jan Krzysztof Frąckowiak, JM Rektor SGGW prof dr hab. Włodzimierz Kluciński oraz Dziekan Wydziału prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz.

Dzięki realizacji tej inwestycji znaczącej poprawie ulegną warunki studiowania i pracy części pracowników Wydziału. W tym nowym, ładnym pawilonie znajdują się między innymi: aula na 160 miejsc, 10 pomieszczeń przeznaczonych na laboratoria, 4 sale dydaktyczne, sala komputerowa, pomieszczenie na bufet.

Chociaż całkowity czas budowy tego obiektu trwał prawie dziesięć lat, to jednak poniesione nakłady finansowe okazały się stosunkowo niskie, przy jednocześnie dość wysokim standardzie wykończenia. Koszt budowy 1 m2 powierzchni wraz z infrastrukturą techniczną wyniósł poniżej 2000 zł”

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -