Inauguracja roku akademickiego

Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2013-14

2 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Uroczysta  Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2013/14, w czasie której nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie.

Inauguracja była również okazją do wręczenia nagród pracownikom Wydziału Inżynierii Produkcji.

Wykład inauguracyjny pt. „Gorący temat: geofizyk rolnikom i leśnikom o globalnym ociepleniu” wygłosił prof. dr. hab. Szymon Malinowski z  Uniwersytetu Warszawskiego

Inauguracja w telewizji internetowej www.agronews.pl/agrotv

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -