Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 63

Spis treści:

 • POWAŁKA M., BULIŃSKI J. Effect of compacting soil on changes in its strength
 • POWAŁKA M., BULIŃSKI J. Changes in soil density under infl uence of tractor wheel pressures
 • GOLKA W., KOWALSKA J. Effectiveness of application of gels and biostimulators to soil
 • LISOWSKI A., KLONOWSKI J., DĄBROWSKA-SALWIN M., POWAŁKA M., ŚWIĘTOCHOWSKI A., SYPUŁA M., CHLEBOWSKI J., STRUŻYK A., NOWAKOWSKI T., KOSTYRA K., KAMIŃSKI J., STASIAK P. Size of plant material particles designed for biogas production
 • MIESZKALSKI L. Mathematical model of the shape of broad bean seed
 • ŻELAZIŃSKI T. Effect of selected working parameters of single screw extruder on energy consumption in the extrusion process
 • MIESZKALSKI L. Mathematical modelling of hen’s egg shape by rotation curve
 • GENDEK A., ZYCHOWICZ W. Investigations on the calorific value of forest chips
 • GÓRNICKI K., CHOIŃSKA A., KALETA A., WINICZENKO R. Application of empirical models to the description of mass changes during the rehydration of dried apples pretreated by different methods before drying
 • KALETA A., WINICZENKO R., GÓRNICKI K., CHOIŃSKA A. Empirical modelling of dry matter of solid changes during the rehydration of dried apples pretreated by different methods before drying
 • GAWORSKI M., SERWATKA A. Problems in agricultural extension improvement in consideration of technical aspects
 • LADANIUK A., PROKOPENKO T., RESHETIUK V. The model of strategic management of organizational and technical systems, taking into account risk-based cognitive approach
 • ANISZEWSKA M., BEREZA B. Analysis of water absorption process in the cones of common pine (Pinus sylvestris L.)
 • ZYCHOWICZ W., KASPRZYK K. Effectiveness of agricultural tractor utilization in the wood skidding and forwarding
 • MACIAK A., BADOWSKA A. Investigations on horse skidding productivity and costs under mountainous conditions

Pełne teksty publikacji znajdują się na stronie Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 63

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -