Egzaminy i zaliczenia / Ogłoszenia dla studentów

Zaliczenia poprawkowe – wrzesień 2014r.

Dnia 19 września 2014r. odbędą się zaliczenia poprawkowe z przedmiotów: Maszynoznawstwo Rolnicze, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Energetyczne Wykorzystanie Biomasy, Projektowanie Inżynierskie, Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Usługami.

1. Zaliczenie poprawkowe z Maszynoznawstwa rolniczego dla studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Technika Rolnicza i Leśna, semestr IV.

Poprawa z Maszynoznawstwa rolniczego odbędzie się 19 września 2014r. (piątek) o godz. 10.00 w sali 112/113, budynek 21.

2. Zaliczenie poprawkowe z Podstaw Konstrukcji Maszyn dla studiów stacjonarnych I stopnia kierunek TRiL, semestr IV.

 Poprawa z Podstaw Konstrukcji Maszyn z ćwiczeń i wykładów odbędzie się 19 września 2014r. (piątek) o godz. 12.00 w sali 016, budynek 18.

 3. Zaliczenie poprawkowe z Energetycznego Wykorzystania Biomasy dla studiów stacjonarnych II stopnia kierunek TEO, semestr I.

 Poprawa z Energetycznego Wykorzystania Biomasy z ćwiczeń i wykładów odbędzie się 19 września 2014r. (piątek) o godz. 12.00 w sali 016, budynek 18.

 4. Zaliczenie poprawkowe z Projektowania Inżynierskiego dla studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek ZIP, semestr VI.

 Poprawa z Projektowania Inżynierskiego z ćwiczeń odbędzie się 19 września 2014r. (piątek) o godz. 17.00 w sali 214, budynek 18.

 5. Zaliczenie poprawkowe z Zarządzania Przedsiębiorstwem i Usługami dla studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek ZIP, semestr VI.

 Poprawa z Zarządzania Przedsiębiorstwem i Usługami z ćwiczeń odbędzie się 19 września 2014r. (piątek) o godz. 16.00 w sali 214, budynek 18.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -