Ogłoszenia dla pracowników / Ogłoszenia dla studentów

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe

Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na kierunkach Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Zarządzanie

Konkurs obejmuje  prace dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie, obronione w wyższych uczelniach krajowych. Przez prace dyplomowe należy rozumieć prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

W konkursie mogą  wziąć udział  prace dyplomowe  absolwentów  wyższych uczelni w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w ciągu  danego roku akademickiego

Celem konkursu jest:

  1. dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych,
  2. propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac dyplomowych w  drodze   ich prezentacji i dyskusji naukowych  w czasie Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, czasopiśmie Zarządzanie Przedsiębiorstwem, w uczelniach oraz na  innych krajowych i regionalnych konferencjach, a także sympozjach naukowych, dotyczących  tematycznie zarządzania oraz inżynierii produkcji,
  3. pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń
    w zakresie kierunków postępu naukowego w obszarach zarządzania oraz inżynierii produkcji,
  4. promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów.

Nagrodą w konkursie jest 500zł.

Zgłoszone prace należy składać do 30 września 2014 r. wraz z rekomendacją promotora u dr inż. Izabeli Niziałek w  bud. 34 (Wydział Technologii Drewna) pok. 2/24b. 

Szczegóły i regulamin konkursu zamieszczone są na stronie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją w zakładce Konkursy.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -